Pågående projekt och uppdrag


In English 

Under första halvåret 2018 arbetar jag bland annat med följande: 

 

Projektledning


Till och med år 2019 ingår jag i teamet bakom Marknadslyftet, ett stort projekt delfinansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Fokus är främjande av små och medelstora företag med koppling till industrisektorn. Läs mer >>

 

 

Reseföreläsningar

 

Jag håller reseföreläsningar bland annat med utgångspunkt ifrån min bok Reseglasögon. Exempel:

 Ledarskapsutbildning på Universitet i Finland

 

I vår medverkar jag bland annat vid Förmansutbildningen och utbildningen i Ledningsgruppsarbete vid Hanken - Svenska Handelshögskolan i Vasa. Kvalitetsbedömare på Universitets- och högskolerådet
 

Jag är extern kvalitetsbedömare till Universitets- och högskolerådets avdelning för internationellt samarbete. Uppdraget innebär att medverka i kvalitetsbedömning av projektansökningar till olika former av internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet. 

 

 

Föreläsningar och workshops 

 

För olika målgrupper inom olika områden: 

 

Margareta Ivarsson föreläser vid Svenska Handelshögskolan i Vasa
Margareta Ivarsson föreläser vid Svenska Handelshögskolan i Vasa

 

 

 

  

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se