Margareta Ivarsson

21/9: Offentlig upphandling för Hästföretagarna i Göteborg

Fredagen den 21 september höll jag en utbildning i offentlig upphandling med fokus på grön omsorg/rehab för Hästföretagarna i Göteborgsregionen. Platsen var Göteborgs Fältrittklubb, GFRK.

Här nedan hittar du åhörarkopior och fördjupningstips.

Utbildningen var en halvdag för företagare som vill utveckla, förbereda och delta i samarbete runt grön rehabilitering.

Ur programmet:

– Kort om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingsprinciperna.
– Hur offentliga upphandlingar går till
– Hur man kan göra konkret för att samarbeta hästföretagare emellan vid en upphandling; upplägg, samordning etc. Här användes ett aktuellt exempel på upphandling av grön omsorg som underlag.
– Tips för anbudslämnare

Inbjudan >> 

Fördjupningstips och åhörarkopior 

Här hittar du material, tips och annat.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentliga upphandlingar. De har mycket info på sin webbplats om upphandlingsreglerna och annat.

Kammarkollegiet har ett upphandlingsstöd som har till uppgift att underlätta för leverantörer och upphandlande myndigheter genom att ge stöd och vägledning.

Både Konkurrensverket och Kammarkollegiet ger ut nyhetsbrev som man kan prenumerera på.

Upphandlingar.nu, Göteborgsregionens marknadsplats Här finns massor med upphandlingar. De flesta är inte aktuella för hästföretagare, men det ger en god bild av hur mycket som upphandlas i regionen.

Västra Götalandsregionens inköps- och upphandlings- organisation. De är drivande när det gäller krav på etik, miljö etc i sina upphandlingar. Mycket intressant info.
 

Här är några bilder från utbildningsdagen:

Margareta Ivarsson föreläser om offentlig upphandling för hästföretagare på GFRK. Foto Lotta Karlsson

Margareta Ivarsson föreläser.

Foto: Lotta Karlsson www.karlssonbild.se 

Från utbildningsdagen i offentlig upphandling för hästföretagare       

Kristina Engberg, Maria Kjellberg-Bordahl

och Margareta Ivarsson

Foto: Åse Ericsson Åse Ericsons Islandshästar

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget