Margareta Ivarsson

28 januari: Digital föreläsning om ledarskap och kommunikation

Den 28 januari kl. 08:30-10:30 håller jag en föreläsning under rubriken Dialog – kärnan i det kommunikativa ledarskapet. Anmälan senast den 26 januari till TEK kompetens.

 

Denna interaktiva föreläsning är riktad till chefer, ledare och andra personer som vill bidra med att stärka dialogen i sin organisation.

 

Ur innehållet

  • Vilken är skillnaden mellan dialog och debatt?

  • Hur kommer det sig att just dialogen är ett så starkt verktyg i ledarskapet?

  • Hur ser det ut på våra arbetsplatser och vad har samtalsklimatet för betydelse?

  • Hur kan vi jobba med dialog som ett ledarskapsverktyg i vardagen?

 Kroppsspråk och dialog

Kroppsspråket är viktigt när vi samtalar med andra. Foto: Lottapictures

Föreläsningen är baserad på forskning

 

Föreläsningen kommer att ge en bra inblick i vad forskningen säger om det kommunikativa ledarskapet. Det som verkligen betyder något i praktiken för trivsel och hälsa på arbetsplatsen. Hur vi kan minska splittringar och undvika ”vi och dom”- känsla. Du kommer att få interagera med de andra deltagarna och även reflektera över hur ditt sätt att leda kommer att påverkas av denna föreläsning.

 

Innehållet baseras på Mittuniversitetets forskningsprojekt Kommunikativt ledarskap, som leds av professor Catrin Johansson, och har pågått sedan 2011. Tanken med projektet är att skapa en tydlig definition kring vad begreppet kommunikativt ledarskap egentligen står för och hur det kan mätas och utvecklas. Hittills finns sex olika rapporter, som du kan ta del av.

 

Välkommen!

 

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget