Margareta Ivarsson

3-dagars Kommunikationsutbildning

Kommunikation utgör 70-90 % av chefers arbetstid varje dag och är, rätt utnyttjat, ett kraftfullt verktyg. Och ju bättre medarbetarna är på kommunikation, desto lättare är det för ledarna.

 

Forskning visar att samarbetsskickliga och kommunikativa arbetsgrupper kan lägga 100 % mer fokus på sin arbetsuppgift och 15 gånger mer positivitet i relationerna, än de som inte är lika skickliga.

 

Målgrupp – hela arbetsgruppen. Utbildningen vänder sig till ledare och medarbetare. Bäst effekt av utbildningen kan uppnås om en hel arbetsgrupp inklusive ledaren, deltar vid samtliga tillfällen. Gruppen tar med sig egna exempel på situationer de önskar problematisera. Utbildningen utgår sedan från dem, samt  forskningen om bland annat kommunikativt ledarskap och arbetsplatslärande.

 

Dagarna är utspridda över viss tid, för att nya kunskaper och verktyg ska hinna användas på hemmaplan mellan tillfällena.

Efter utbildningen ska deltagarna: 

  • Ha kunskap om skillnaden mellan information och kommunikation

  • Ha ökat sin självinsikt och fått kunskap om hur man utvecklar och anpassar sin kommunikation efter andra.

  • Ha kunskap om kommunikationens betydelse för samarbete och utveckling på arbetsplatsen.

  • Ha kunskap om kopplingen mellan individuell kompetensutveckling och företagets organisatoriska förmåga.


 Communication by Sasin Tipchai, Pixabay

Communication by Sasin Tipchai, Pixabay

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget