Margareta Ivarsson

Jag vill ha en man som Putin!

november 2010

Skulle det vara möjligt att den svenska popgruppen Timotei som endast består av tjejer, på fullt allvar framförde en låt med texten: –jag vill ha en man som Reinfeldt, en man full av styrka och handlingskraft, en man som inte sårar mig, en man som inte lämnar mig!? Och ännu mer intressant: skulle vi svenskar tro att det var på allvar? Självklart inte. Vi skulle möjligen le något snett och glömma det hela direkt. Men i Ryssland är det ett annat läge. Putin är den ryska ledarskapsdrömmen personifierad  och popgruppen med systrarna Irina och Katja Kozlova vill ha en man som är som Putin! 

I Ryssland betyder ledarskap något helt annat än i Sverige och den man som personifierar detta ledarskap är Vladimir Putin. Men det svenska politiska etablissemanget, media och Svenssons sågar både Putin och Ryssland. Under senare år har Sverige faktiskt varit ett av de mest aggressiva länderna inom EU när det gäller Rysslandskritik. Inte minst i form av utspel från den svenske utrikesministern Carl Bildt.

Efter att ha besökt Sovjetunionen 1980 och Ryssland ett par gånger under senare år har jag börjat fundera över varför vår syn på ledarskap så till den milda grad skiljer sig åt länderna emellan. Jag har haft förmånen att besöka ytterligheterna i Ryssland: västra delen inklusive en stor del av Kolahalvön, Kamtjatka längst i öster vid Stilla Havet och så Moskva däremellan. Jag väljer därför att fokusera på den bild vi sällan hör eller ser i Sverige som motvikt till dagens svenska Rysslandsbild. Ryssland nu och då – ett land av motsägelser Ryssland är ett motsägelsernas land – å ena sidan en av världens starkaste ekonomier, å den andra ett land med en utbredd fattigdom.   Välståndet i landet växer liksom självkänslan hos befolkningen.

Moscow80% av ryssarna är mer eller mindre nöjda med sina liv idag. Dagens ryska ungdom är den första hyfsat lyckosamma och mätta generationen i Ryssland och bilparken i Moskva överglänser många gånger om den i Stockholm. I Moskva är bilarna större, dyrare och starkare.

Bristen på respekt för medborgarnas rättigheter har genomsyrat hela den ryska historien. Ryssland har en historia av despoter vid makten. Folket har förhållit sig till makten som till vädret. Fatalism. Det som sker, sker.

Rysk välfärd är ungefär lika med avsaknad av negativ inblandning från statens sida. Den egna situationen och personlig trygghet är viktigast. Först i slutet på 2000-talet säger man allmänt i landet att  ”-nu har kaoset och anarkin äntligen lagt sig”.  Ryssland har under åtta år med Vladimir Putin gått sin egen väg och byggt vidare på den auktoritära traditionen utan folkstyre, en tradition som den ryska historien har lagt grunden till under många århundraden och som den nuvarande presidenten Medvedev fortsätter upprätthålla. Om än i samspel med Putin.

Men samtidigt som man har fattigdom, saknar folkstyre och aldrig haft någon medelklass, har Ryssland fler invånare med akademisk examen än något annat europeiskt land. Ca 1/5 av alla i åldersgruppen 30-59 år har examen (dubbelt så högt som i USA) med starkt fokus på vetenskaplig och matematisk kompetens.

Kvinnligt, manligt, ryskt

I Ryssland är könsrollerna mycket mer traditionella än i Sverige. Kvinnor ska vara vackra och män starka. Ett exempel på det är att ryska kvinnor i snitt lär använda 12% av sina inkomster på smink. Ett annat är den manliga machokulturen: män lever hårt och dör bra mycket yngre än i andra länder; i snitt vid 58-59 år. I Västeuropa dör männen i snitt vid 77 år. Mer än hälften av alla dödsfall bland ryssar i åldern 15 till 54 år orsakas av alkohol och hela tre miljoner ryssar har dött på grund av spriten sedan 1987, då en stor kampanj mot alkoholförsäljning upphörde. Det är i princip samma förlustsiffror som vid ett större krig.

Ryss som dricker spritIdag dricker ryssarna 18 liter ren alkohol per år och person. I övriga världen är motsvarade siffra 6,2 liter. Detta är visserligen inget nytt. Ivan har hållit på och supit ihjäl sig länge. Fråga mig, jag har träffat ett antal Ivan. Förutom alkoholförbrukningen ligger även brottslighet i hemmet långt över det internationella genomsnittet. Särskilt våldet mot kvinnor som begås av just berusade män. Ungefär en kvinna per timma dör av att blivit misshandlad av en man. I Moskva ingås de flesta äktenskap inte heller av kärlek, utan för att en av parterna ska få tillstånd till mantalsskrivning i Moskva.

Att göra karriär i Ryssland är svårt att kombinera med att bilda familj. Många unga ryska kvinnor drömmer om att gifta sig till ekonomiskt oberoende. Det finns få kvinnor på toppchefsjobb och de flesta är chefer inom skönhet, hälsa och kultur. De största förlorarna i Ryssland är pensionärerna. Dom som lever så länge är oftast kvinnor. Pensionsåldern är 55 år för kvinnor och 60 år för män. Men som sagt; det är inte så många ryska män som upplever sin pensionsdag.

Putin den ryska ledarskapsdrömmen

Det är sett i detta perspektiv som Putin blivit den ryska ledarskapsdrömmen personifierad när han kom till makten i Kreml. Putin anses helt enkelt uppfylla kvinnornas krav på en man och blev snabbt väldigt populär bland de ryska kvinnorna. Anledningen var inte hans omtalade machostil och bilder på honom vältränad och barbröstad till häst, i judodräkt eller militärklädd på ubåtar eller i jaktplan.

Nej, det handlade i stället om den energiske och nyktre familjefadern Vladimir Putin – en ung, manlig och nykter ledare som aldrig setts berusad offentligt och detta inom det ökända vodkabältet! Putin röker inte ens och drar inga grova skämt. Jämför detta med hans föregångare Jeltsin: en sjuklig och ibland berusad ledare som skämde ut både sig själv och sitt land. Putin har enat och stabiliserat landet och anses allmänt ha arbetat för Rysslands bästa.

Det var under Putins år som president som den ryska medelklassen började växa. Det fanns alla slags varor i affärerna, fler fick råd att köpa dem liksom att köpa semesterresor till utlandet. För en stor majoritet av ryssarna var utvecklingen under åren med Putin som president något mycket positivt. Ryssland kom på fötter igen. Och fick uppleva stabilitet, och ett visst välstånd. Putin tog med fast och stark hand tillbaka makten från delrepublikerna till centrum i Moskva. Alla mätningar pekade på att Putin hade stöd av minst 70 procent av opinionen!

Och inte nog med det, Putin har även skrivit en doktorsavhandling om energins betydelse för närområdet och utsetts till årets personlighet av Time Magazine. Han är känd för sin handlingskraft och disciplin och visade sig ha en intellektuell och analytisk förmåga som imponerade på de utländska delegationer som träffade honom. I motsats till många av våra västpolitiker, som är bra på att uttrycka sig väl, är Putin expert i sakfrågor.

Han kan sina ämnen och sopade golvet med många herrar från Bryssel eftersom alla de där andra premiärministrarna, utrikesministrarna och presidenterna inte kunde följa med i hans resonemang. De kunde ta upp ett ämne om någonting men sedan tog det snabbt slut när det gällde detaljer, men Putin kunde. Behärskar du sakfrågan och dessutom är begåvad och behärskad så vinner du ju diskussionen. Inte undra på att Putin är de ryska kvinnornas dröm personifierad!

Den som inte sörjer Sovjetunionen saknar hjärta – den som önskar dess återkomst saknar hjärna.

Vladimir Putin

Ryssen gillar lagens diktatur

Murmansk

Många ryssar fick det bättre med Putin som president. När han tog vid befann sig mer än hälften av Rysslands befolkning under fattigdomsgränsen men enligt den senaste rapporten från Världsbanken uppgår antalet fattiga i Ryssland i dag till mindre än 15 procent av befolkningen.

Priset var stora inskränkningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna, jämfört med 1990-talet. Men det verkar vi i väst ha haft mer ont av än ryssarna själva.

Den övervägande majoriteten uppskattar detta och det nuvarande så kallade tandemstyret. Det innebär att Putin och hans efterträdare Medvedev i princip styr tillsammans och de har fortsatt starkt stöd.

Både Putin och Medvedev jobbar för att göra Ryssland attraktivt att bo och leva i, så att färre dör, fler föds och färre emigrerar. Det är klart att man uppskattar sådana ledare. Putin vägrade dessutom hela tiden, trots påtryckningar, att ändra den ryska författningen så att han kunde sitta kvar längre tid än två presidentperioder om fyra år vardera. Vilka är USA (med tidigare presidenten GW Bush) och EU att ha synpunkter på det?

Putins område är den konkreta, handgripliga ekonomin. Han jobbar hela tiden med den ekonomiska och finansiella krisen. Han reser över hela landet. Han träffar – och läxar upp – företagsledare, bankchefer och guvernörer, och han framstår som en man som driver på utvecklingen med Rysslands bästa för ögonen.

Han vill fostra medborgarna i sann rysk patriotisk anda, där man samlas kring traditionella värden såsom kärlek till fosterlandet och kärlek till rysk historia. Man ska känna stolthet och inte behöva lära sig av något annat land eller samhällssystem.  Uttrycket ”ensam är stark” gäller i allra högsta grad ryssens syn på sitt land i förhållande till omvärlden. 74% av befolkningen anser att Ryssland bör följa egen väg.

Putin hade ett slagord då han tillträde som president: lagens diktatur vilket tilltalade den stora majoriteten. Ryssarna ville ha lag och ordning, stabilitet och välstånd. Inte den kaosartade utveckling som kallades demokrati och den personliga frihet som inträdde efter kommunismens fall. Då snodde bara en massa impopulära och ofantligt rika så kallade oligarker åt sig mängder med pengar och tillgångar.

När du är ung är det hög tid att tänka på din ålderdom, genom att skapa en stor familj som kan ta hand om de äldre. En pension är inget substitut för kärlek och goda relationer inom familjen.

 Rysslands nuvarande president Dmitrij Medvedev

Putin och Solzjenitsyn

Inte ens Solzjenitsyn, en världsberömd Sovjetkritiker, så kallad dissident och nobelpristagare i litteratur, hade något emot Putins ledarskap. Och Putin hänvisade till Solzjenitsyn när han talade om de egenskaper hos den ryska människan och i den ryska själen som var de viktigaste: kärlek till fosterlandet, till den ryska historien, en andlig och moralisk resning och styrka, motstånd mot materialistiskt tänkande och skadligt inflytande från masskultur och nedbrytande droger.

Bilden av Putins egen uppväxt lär ha präglats av en kamp för överlevnad och en tro på nitisk ordning och disciplin. Redan under sin första tid som premiärminister pratade Putin om att han mycket väl kände till hur det är att leva i yttersta armod. Han sade sig ”förstå hur den vanliga ryssen tycker och tänker”.

Om du har ett enkelt programmeringsuppdrag, ge det till Indien. Om du har ett komplicerat programmeringsuppdrag, ge det till Kina. Men om du har ett olösligt uppdrag, ge det till ryssarna.

Ryskt Ordspråk

Genomsnittsryssen har aldrig haft det bättre än nu

Rysk potatisodling på kolahalvön

Genomsnittsryssen har helt enkelt aldrig haft det bättre än vad man har det nu och det associeras med ledaren Putin.

Man ser alltså inte politiker som uttryck för det civila samhället, som vi gör i Sverige, utan politiker är någon som löser problem. Och ännu bättre om de själva har personlig erfarenhet av hur det är att vara vanlig ryss!

Putin levererade vad han lovade. Med hjälp av det stigande oljepriset genomdrev han tidigt några få men radikala reformer som ledde till klara ekonomiska förbättringar för vanliga ryssar, men även for statskassan. Exempel är den nya skattelagstiftningen, införandet av så kallad platt skatt for alla och envar samt införandet av det ryska personnummersystemet. Det har gjorts avregleringar och man har närmat sig världsmarknadspriser.

Med tanke på vad som har hänt till exempel i forna Jugoslavien så behövdes onekligen ett kraftfullt styre för att undvika att samma sak skulle hända i Ryssland. Under sina första år lyckades Putin alltså med konststycket att leverera, både inom inrikes- och utrikespolitiken. Inte undra på att Irina och Katja sjunger: jag vill ha en man som Putin!

Jag vill ha en man som Putin.

En man som Putin, full av styrka. En man som Putin som inte super. En man som Putin, som inte sårar mig. En man som Putin, som inte lämnar mig.

Popgruppen Pojusjyjije vmeste

Veta mer?

Fördjupningsläsning finns i följande böcker:

Vladimir Putin och rysskräcken av Vladislav Savic

Daterat Moskva av Stig Fredrikson

Ryssland nu av Claes Ericson

Artiklar av Margareta:

Kamtjatka vid världens ände (2009)

I artikeln Samiska perspektiv (2007) står om  Ryska samer på Kolahalvön

Det andra Ryssland (2016)

Utan ord i Aginskoye (2021)

Margareta Ivarsson 7 november 2010

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget