Lärande Omvärldsanalys

22 augusti 2012

 

Det händer mycket i vår omvärld och det sker hela tiden. En mängd av det vi kallar fakta, ändrar sig dessutom så mycket och så fort att vår bild av världen faktiskt blir direkt felaktig. Många gånger har vi en så gammal bild av hur världen egentligen är, att det motverkar våra egna och våra organisationers utveckling. 


I en allt mer komplicerad omvärld och därmed oförutsägbar framtid ska företag och organisationer försöka ta ut en rimlig färdriktning. Då behövs någon form av kompass. Omvärldsanalys är en sådan kompass. Inte konstigt att intresset ständigt ökar.

 

Sällan har det varit så nödvändigt att noga följa omvärldsutvecklingen som i dessa dagar.

 

Själv märker jag det genom att företag och organisationer tar kontakt och vill ha hjälp.

Det kan låta såhär: -Vi vet att du jobbar med omvärldsanalys och hämtar in information och kunskap från många olika källor. Dessutom lägger du ihop dina slutsatser från så olika områden som psykologi, biologi, ekonomi, ledarskap och kommunikation. Det hinner vi inte göra själva, men vi behöver kunskapen - kan du hjälpa oss!?

Lärande omvärldsanalys 

Det vanligaste sättet att jobba med omvärldsanalys är just detta: att anlita mig eller något annat företag som sköter hela omvärlds-analysarbetet och lämnar över en rapport, eventuellt i samband med någon större aktivitet.

Denna beskrivande omvärldsanalys har sin självklara funktion och räcker många gånger, men inte alltid.

Därför är det dags att ta nästa steg i utvecklingen: Lärande Omvärldsanalys. Det är ett koncept som jag och omvärldsexperten Bengt Wahlström utarbetat i samverkan.

 


Vad betyder Lärande Omvärldsanalys?


Vad betyder då Lärande Omvärldsanalys? Enklast kan man förklara det som en kombination av teorierna bakom å ena sidan begreppet lärande organisation och å andra sidan omvärldsanalys. Vi lägger ihop vårt respektive kunnande och skapar en helt ny dimension:

 

-En lärande organisation lär sig ständigt av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.

 

-Omvärldsanalys är de aktiviteter en organisation gör för att förstå omvärlden, hur den förändras och hur man kan dra nytta av dessa förändringar.

 

-Lägg till teorierna bakom lärande utvärdering och formeln blir komplett.

 

Lärande omvärldsanalys = lärande organisationer + omvärldsanalys + lärande utvärdering.

 

Lärande är ett resultat av våra tidigare erfarenheter och handlar om kompetens som håller över tid. Lärandet är därför en ständigt pågående process. Konsekvensen av detta blir att lärande omvärldsanalys är något som ständigt behöver ske inom organisationen och utgå från dess syfte och mål.

Möjligheterna till lärande omvärldsanalys beror på hur vi arbetar. Finns det tid för gemensam reflektion på arbetsplatsen, eller kör alla på i egna hjulspår?

 

 

Med Lärande Omvärldsanalys får du nya och kraftfulla verktyg att låta organisation och omvärld utvecklas i samspel och harmoni, för ökad nytta.


Är du intresserad av konceptet och vill ha workshopsinbjudningar, eller hjälp med lärande omvärldsanalys för din grupp eller organisation, är du välkommen att kontakta Margareta Ivarsson.

   

 

Veta mer?

 

Mer om samarbetet mellan Bengt Wahlström och Margareta Ivarsson

 

Lärande utvärdering av Margareta Ivarsson

 

Omvärldsanalys av Margareta Ivarsson

  

Boken Vilken framtid vill du ha, Svensson? av Margareta Ivarsson

 

Forskning om lärande & utveckling av Per-Erik Ellström och Lennart Svensson

 


Margareta Ivarsson

22 augusti  2012

 

 


Kul med positiv feedback!
Läs här

Moderator i direktsändning: Film
Läs här

Digitala ledarutbildningar och Youtube-konferens
Läs här

Många workshops i maj
Läs här

Ny artikel: Agilt ledarskap
Läs här


Läs alla nyheter »

Bevaka nyheter på margaretaivarsson.se med RSS
Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget