Margareta Ivarsson

Låt männen leva!

augusti 2006

Det har hänt något med de yngre männen – och faktiskt även med en del av de äldre. Men det har skett i tysthet och man kan bara se det om man letar noga: den nya mansrollen är här! Men låt nu männen leva ett mångsidigare liv och mota inte tillbaka dem in i tvångstankarna att dö med stövlarna på. Detta är en uppgift för alla kvinnor och män som vill leva på 2000-talet.

Vad är det som händer?

Ett exempel är flera nya böcker om män AV män, som ifrågasätter den traditionella mansrollen. Och det är väldigt intressant, lärorik, spännande och rolig läsning. ”För att vara det starka könet var det väldigt mycket man inte fick göra som man. Min slutsats blev något drastisk, att vara en riktig karl var ungefär som att sitta i fängelse” skriver Peter Eriksson i boken På y-fronten intet nytt. Ett annat exempel är att medierna i allt större utsträckning tar upp den nya mansrollen i artiklar, reportage och TV-program.

Den traditionella mansrollen

Psykologen Robert Brannon har definierat traditionella mansrollen med fyra grundregler,
som kan sammanfattas såhär:

 1.Inget fjolleri. Manlighet är ett obönhörligt tillbakavisande av kvinnlighet.
 2.Sträva uppåt. Förmögenhet, makt och status utmärker manlig framgång.
 3.Fast som en klippa. Verkliga män är pålitliga i kris och visar inga känslor.
 4.Låt dem se på fan. Ta alltid risker. Ge järnet.

Priset män betalar

Priset män betalar för sin trygghet i den traditionella
mansrollen är:

 kortare livslängd än kvinnor
 större distans till sina känslor
 blir oftast dumpade i en relation – och mår sämst av det
 ser minst av sina barn
 är oftast inblandade i våld och överrepresenterade i fängelserna

 

Brist på jämställdhet är ett mansproblem

Allt fler män har insett att jämställdhet faktiskt inte bara är ett problem för kvinnor utan i högsta grad är något som berör män.

Eller med Peter Erikssons ord: ”Mjukvara som dras med buggar och inte längre är kompatibel med sin omvärld uppgraderar man. Det är hög tid att göra samma sak med manligheten.”

Under de senaste hundra åren har kvinnor medvetet kämpat för att förändra kvinnorollen och för att få samma rättigheter som männen.

Kvinnorna gör i dag nästan allt som männen tidigare haft ensamrätt på. Även om förändringen också har vissa baksidor, har kvinnorna breddat sin roll i samhället på ett genomgripande sätt.

De flesta män har fram tills nu inte förstått att utvecklingen gått framåt. Men nu händer det saker! En mer flexibel mansroll är i antågande, där männen börjar inse att om man fortsätter hävda det gamla och inte förändrar sig, känner man sig väldigt frustrerad, arg påhoppad och överkörd. Dessutom kommer omvärlden, inklusive ens partner och barn att tycka att man är riktigt pinsam.

 

Män som fattar noll och män som hämnas

1. Män som fattar noll. En man klagade hos JämO för att han kände sig lönediskriminerad. Han är anställd av Varbergs kommun och anledningen till hans klagan är arbetsgivarens jämställdhetsarbete.

Kommunen hade kartlagt lönerna, som lagen kräver, och kommit fram till löneskillnader som inte gick att förklara med ålder, anställningstid eller utbildning.

Den enda förklaringen var att de var kvinnor. Arbetsgivaren justerade detta och då fick mannen spader, eftersom han fick mindre lönepåslag än kvinnorna.

2. Förbigångna män som hämnas. Detta är män som känner sig hotade av att ha förlorat makt. Anledningen kan vara att en kvinna fått en utnämning eller en position de själva tycker att de borde ha. Oftast är detta beteende kombinerat med en allvarlig brist på självinsikt.

Ett medieexempel är Nils Petter Sundgren, den före detta filmkritikern, 75+, som häftigt och missriktat spred kränkande offentliga kommentarer om Filminstitutets vd Cissi Elwin. Det självklara för omvärlden är inte synligt för honom själv: han sörjer över sin egen förlorade betydelse. Jag har själv stött på detta fenomen på nära håll. Det är så tragiskt. Dessa män är bara pinsamma.

 

Machomän är en samhällsekonomisk katastrof

Den flexibla mansrollen gynnar alla. Forskning presenterad av Folkhälsoinstitutet visar att ett jämställt ansvar för barnen är bra för både kvinnors och mäns hälsa. Kvinnor drabbas av ökad risk för dödlighet och sjukskrivning när de är jämställda med sina män i arbetslivet men samtidigt har kvar det stora ansvaret för hem och barn.

Män som tar pappaledighet har bättre hälsa än män som inte tar pappaledighet. Enkel matematik säger att machomannen är en samhällsekonomisk katastrof, medan den mångsidigt levande mannen

gynnar tillväxten med sitt beteende. Alla blir vinnare.

I-princip-mannen

Det finns inte många förebilder för den nya tidens man. Han kan ju inte direkt vända sig till sin egen far. De flesta i den äldre generationen verkar tro att höjden av manlighet är att dö med stövlarna på.

Det är därför vi i Sverige har ”i princip-mannen”, alltså han som tycker att jämställdhet i princip är bra, gärna pratar om hur viktigt det är, men som inte GÖR något. Ur munnen kommer politiskt korrekta ord, men i skallen regerar fortfarande reptilhjärnan.

Av sina föräldrar, på dagis, i skolan, på knattefotbollen och i lumpen fortsätter män att lära sig vad en man är och förväntas göra. ”Vi lever i ett samhälle där vi har en enorm valfrihet på elbolag, telefonabonnemang, smak på cappuccinon och vem som ska slarva bort vår pension, men knappt någon valfrihet alls över hur vi ska definiera manligt och kvinnligt”, skriver Peter Eriksson.

Vad ingår då i den nya mansrollen?

 en större flexibilitet i vad som är OK för en man att vara och göra
 att använda sin fantasi och kreativitet
 att det är tillåtet att visa andra känslor än ilska
 att lättare att känna igen sina egna och sätta sig in i andra människors tankar och känslor
 att prata om tankar och känslor, med kvinnor och med andra män
 att tänka nya tankar och ifrågasätta ramarna för den traditionella mansrollen
 att ”vara” familj istället för att ”ha” familj
 lyhördhet
 veta att det är OK att gilla sitt jobb, men att man inte behöver bo där
 att fråga, eller be om hjälp vid behov och erkänna att man har fel ibland
 att diskutera faders- och mansrollen med andra män
 veta att det är stor skillnad mellan att skaffa barn och att vara förälder
 veta att dagis inte kan ersätta varken mamma eller pappa
 vara flexibel och villig att utvecklas och förändras
 att stötta sin partner och själv få stöd
 att våga låta hjärtat styra mer än bankkontot
 att utmana sin osäkerhet och sina inre rädslor
 att fundera över vad man håller på med och varför
 att stötta andra män i ovanstående istället för att håna dem

Det jag personligen tycker är så positivt är att jag träffar män varje dag, som bevisar att detta är möjligt. Den nya mansrollen är här och fler män ansluter sig hela tiden!

Kön i spagat

Den norske forskaren och filosofen Knut Kolnar säger att det är svårt för män att navigera i det nya könslandskapet. Många män blir stående med en fot i det gamla och en fot i det nya.

Kolnar kallar det kön i spagat. Det gäller nu för både kvinnor och män att stötta varandra för att undvika att den nya tidens män fastnar i spagatet.

Männen kommer i allt större utsträckning att vilja ta en aktiv del i skötseln av hemmet och fostrandet av barnen. Då gäller det att vi kvinnor också låter dem göra det – på deras vis. De män som nu skapar den nya mansrollen är pionjärer.

Eller sagt med en upptäcktsresandes ord: Tiden är förbi när en betraktare finner något större intresse i att lyssna på det uttröttade temat att allt är möjligt, en berättelse med lortiga kalsonger i centrum, heroisk kamp och med bilder på vita män med istappar i skägget som lyckats ta sig sittandes i en kundvagn från ICA till Nordpolen blott beväpnad med en åra.

Den mångsidige mannen behöver uppmuntran och stöd. Ge honom det, både ni kvinnor och män!

Veta mer?

Böcker ur ett manligt perspektiv:

På y-fronten intet nytt av Peter Eriksson

Med uppenbar känsla för stil av Stephan Mendel-Enk

Böcker ur ett kvinnligt perspektiv:

Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra av Liza Marklund och Lotta Snickare
Diagnos duktig av Tinni Ernsjöö Rappe och Jennie Sjögren

Foton: Istockphoto

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget