Margareta Ivarsson

Medarbetarskap

Trivs du på jobbet? Är du nöjd med din chef? Känner du dig motiverad? Om inte, finns det faktiskt ganska mycket du kan göra själv för att svaret på frågorna ska bli -JA! Medarbetarskap handlar om samspel och beteenden – inte om hur chefen är. Det betyder att du och dina arbetskamrater till stor del själva skapar det klimat ni har på er arbetsplats. 

Först en liten definition av vad medarbetarskap egentligen är. Precis som med mycket annat här i världen, finns det olika perspektiv på saker och ting. Även på definitionen av medarbetarskap. Men här följer en version som bygger på forskning och är hyfsat enkel:

Medarbetarskap utgörs av de förhållningssätt och beteendemönster som en medarbetare uppvisar i sitt arbete för att genomföra sina arbetsuppgifter, för att interagera och samverka med sina arbetskamrater och för att vara en del av och representera den organisation som är hens arbetsgivare.

Kvaliteten på medarbetarskapet är av yttersta vikt för hur väl organisationen ska lyckas nå sina mål och fullgöra sitt uppdrag. Vad kännetecknar då ett väl fungerande medarbetarskap?

Ett väl fungerande medarbetarskap präglas av tillit och psykologisk trygghet. Det är särskilt tre kategorier av medarbetarnas beteenden som är avgörande:

 • Pålitlighet – att göra det man förväntas göra
 • Adaptivitet – att anpassa sig till förändringar
 • Proaktivitet – att själv ta initiativ till att åstadkomma förbättring eller effektivisering
 

I föränderliga miljöer är de två sista punkter-na särskilt viktiga.

Om många medarbetare på en arbetsplats i stor utsträckning uppvisar ett väl fungerande medarbetarskap skapas stor nytta, både för organisationen och för medarbetarna själva.

Glada medarbetare. Istockphoto

Omvänt gäller så klart också: ju sämre medarbetarskap personalen uppvisar, desto fler och större blir de negativa effekterna för både verksamheten och medarbetarna själva.

De negativa konsekvenserna av ett dåligt medarbetarskap tenderar tyvärr att rentav vara större än de positiva konsekvenserna av ett bra medarbetarskap.

Den arbetspsykologiska forskningen har visat att medarbetarskapets kvalitet har betydelse för ett flertal olika faktorer så som organisationers personalomsättning, personalens motivation, verksamheters kostnadseffektivitet samt nöjda kunder och klienter. Som medarbetare bidrar du alltså även till chefens förutsättningar och beteende. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att ni har den chef ni förtjänar .

Hjälp till att coacha chefen istället för att gnälla! Berätta vad som motiverar dig och hur du vill bli bemött. Men var lika noga med att lyssna på både kollegor och din chef. Ditt perspektiv är endast ett av många och ni behöver fungera bra tillsammans. Hitta vinna-vinna-situationer helt enkelt. Inte tänka:

-Jag har rätt och du har fel! Det är inte konstruktivt. Att coacha chefen innebär även att ställa konstruktiva frågor och ta ansvar för kommunikationen på arbetsplatsen.

Chefen kan inte fixa det på egen hand. Däremot finns det mycket chefen i sin tur kan göra.

Pålitlighet i relation till dina arbetskamrater

Följande behöver du göra, om du vill att dina kollegor ska uppfatta dig som en pålitlig och bra kollega. Alltså göra det som faktiskt förväntas av dig.

 • stäm regelbundet av och koordinera ditt arbete med övriga
 • kommunicera klart och tydligt
 • följ överenskommelser och spelregler som gäller i gruppen
 • håll dig till gruppens överenskomna arbetssätt, även om de inte ligger i linje med vad du själv anser vara det bästa
 • bemöt andra på ett respektfullt sätt och visa andra omtanke
 • visa andra uppskattning
 • delta aktivt i planering och utvärdering av arbetsgruppens arbete och i diskussioner om hur samarbetet fungerar
 • erbjud din hjälp till arbetskamrater
 • hantera konflikter på ett konstruktivt och respektfullt sätt
 • ge stöd åt arbetskamrater och chefer som behöver det
 • bjud på dig själv
 • lyssna på andra och försöka förstå deras synpunkter och åsikter

Proaktivitet i relation till arbetskamraterna

Genom att själv ta initiativ till att åstadkomma förbättring eller effektivisering, är du aktivt med och skapar ett arbetsklimat där organisationen lyckas nå sina mål och fullgöra sitt uppdrag. Du

 • delar med dig av information och lärdomar
 • föreslår sätt att effektivisera samarbetet
 • delar med dig av tips och idéer om hur andra kan lösa sina arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt
 • initierar gemensamma problemlösningsaktiviteter
 • identifierar områden i arbetsgruppens arbetsformer som kan förbättras
 • efterfrågar andras synpunkter och förslag
 • förvissar dig om andras mående och behov
  Högsta betyg. Foto: Pixabay
 • uppmärksammar andras goda insatser
 • erbjuder avlastning och stöd som möjliggör utvecklade samarbetsformer

Har du checkat av ovanstående punkter, har du verkligen tagit ansvar för ett gott medarbetarskap i relation till dina kollegor.

Pålitlighet i relation till ens arbetsgivare

Och det här behöver du göra om du vill att även arbetsgivaren ska uppfatta dig som en värdefull medarbetare.

 • sätt dig in i organisationens övergripande uppdrag, mål och strategier
 • bilda dig en uppfattning om organisationens struktur
 • följ de formella regelverk och riktlinjer som gäller i organisationen
 • se till att du förstår din roll och funktion i organisationen och hur ditt arbete bidrar till helheten
 • visa att du accepterar föregående punkt
 • gör god PR för organisationen i kontakt med externa parter
 • delta i organisatoriska aktiviteter såsom exempelvis personaldagar
 • samverka med andra delar av organisationen

En arbetsgivare kan förstås aldrig kräva att en medarbetare ständigt, i alla lägen utan undantag, uppvisar de positiva beteenden beskrivna i punktlistorna ovan och som utgör ett gott medarbetarskap. Alla har dåliga dagar.

Men arbetsgivaren kan kräva att medarbetaren att aldrig någonsin uppvisar de negativa beteenden som utgör ett dåligt eller kontraproduktivt medarbetarskap. Alltså tvärtom-beteenden till punktlistorna ovan. Det är faktiskt arbetsgivaren som betalar medarbetaren för att få utfört vissa arbetsuppgifter.

Skills. Foto: Pixabay

Passar inte arbetsuppgifterna eller chefen, står det naturligtvis medarbetaren helt fritt att säga upp sig och ta ett annat jobb hos en bättre arbetsgivare. Det har jag själv gjort och jag ser det ske allt oftare idag. Inte undra på att det talas alltmer om ”attraktiva arbetsgivare”.

För att vara en attraktiv arbetsgivare, som skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap, har följande punkter visat sig vara viktiga:

 • Variation
 • Meningsfullhet
 • Feedback
 • Autonomi – att själv kunna bestämma

En god förutsättning för ett bra medarbetarskap är att medarbetarna på en arbetsplats ges möjlighet att komma överens om hur de ska bemöta varandra eller vilka gemensamma förhållningsregler som ska gälla.

Naturligtvis ska cheferna vara med i dessa dialoger.

Det är även viktigt att komma överens om i vilka lägen olika arbetsgrupper/team behöver samarbeta med varandra för att klargöra roller och ansvarsområden, diskutera gemensamma angelägenheter och regelbundet följa upp samarbetet och gemensamma uppdrag.

Mängder av teamforskning har visat att samtal kring dessa frågor är betydelsefulla och att de ofta leder till att medarbetare uppvisar mer av de goda medarbetarskapsbeteenden som är inriktade mot just arbetskamrater.

Att man trivs på jobbet, är nöjd med sin chef och känner sig motiverad helt enkelt.

Veta mer

Boktips: En liten bok om medarbetarskap

Acceptabelt ledarbeteende på 2000-talet

Fler artiklar av Margareta Ivarsson

Margareta Ivarsson mars 2022

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget