Margareta Ivarsson

Oerfarna marknadsförare gör samma misstag

Mars 2009

Rubriken skulle lika gärna kunna vara: Varför man inte ska marknadsföra en skvaltkvarn på den halländska landsbygden.

Det största misstaget oerfarna marknadsförare gör är att tro att deras produkt eller upplevelse lockar ”alla”. Särskilt relevant är detta för kulturattraktioner. De ansvariga tror av ren okunnighet och naivitet tillsammans med ett stort hjärta och en känslomässig koppling till kulturarvet att alla andra måste vara lika intresserade av denna fantastiska skvaltkvarn i den lilla ån på den halländska landsbygden som de själva är. Trots att det finns hundratals skvaltkvarnar och trots att inga andra attraktioner kan komplettera den lilla skvaltkvarnen som magnet för destinationen.

Vad är det egentligen för produkt eller upplevelse jag säljer?

Det är särskilt relevant för kulturattraktioner eftersom värdet ligger i betraktarens öga och i själva kulturen. En kines är förmodligen mycket intresserad av att besöka ostindiefararen Götheborg, när den anlöper Kina eftersom kinesen här delar kulturarvet med de svenska sjömännen. Sverige handlade ju genom Ostindiska Companiet mycket med Kina och då använde man denna typ av båtar, som inte längre finns i Kina.

Alltså är det en del av deras eget kulturarv, vilket gör att kinesen har referensramar och kunskap om attraktionen. Detta innebär också att samme kines troligen av samma anledning är mycket intresserad av attOstindienfararen Götheborg besöka Vasa museet och skeppet Vasa när han kommer till Sverige.

Dessutom blir det då en multipel effekt av att ha sett fartyget i verkligheten, varit ombord på det och sedan kunnat gå ombord på ett liknande skepp som legat på havets botten. Stort! Det är också särskilt relevant för kulturattraktioner då man behöver bestämma sig för om det är en attraktion som verkligen ska säljas – eftersom de ”säljs på en turismmarknad” och då behöver man kunna principerna för marknadsföring.

Det är då inte kulturkunskapen i sig som är viktig när det gäller själva försäljningen. Som marknadsförare måste man ställa sig vissa frågor: vad är det egentligen för produkt jag säljer? (eller inte säljer) Vilken marknad ska jag vända mig till (eller låta bli att vända mig till), Vilka andra attraktioner ska jag välja att konkurrera med (och vilka ska jag undvika)?

Skvaltkvarnen på hallands landsbygd må vara aldrig så välhållen och vara aldrig så viktig för den lokalt ansvariges egen kulturhistoria, kanske t o m släkthistoria. Men kinesen har inga referensramar, kan inte sätta detta kulturarv i ett sammanhang och skvaltkvarnen utövar inte ensam tillräckligt stor dragningskraft.

Möjligtvis om den var en del i ett mycket större sammanhang, t ex en jättestor temapark med ett genomgående förindustriellt tema som sedan kopplade till textilproduktionen i Borås (om skvaltkvarnen och temaparken ligger hyfsat nära Borås) och man gjorde kopplingen till textilmuseum, textildesign på Borås högskola och bakade ihop allt i ett paket och sålde till kineser i ett område med många nutida ”textilbaroner” kanske det skulle kunna fylla en viss funktion som dragningskraft på just denna målgrupp.

Man måste alltså tänka strategiskt och ha tydliga mål och en tydlig vision! Alla kulturer har sina attraktioner, men väldigt få är intressanta för andra kulturer och sammanhang än det egna, lilla, lokala. Ingen produkt här i världen kan vara lika viktig ”för alla”.

Att välja rätt målgrupp!

Man måste välja en kundgrupp, eller ett segment och rikta sig mot det. Då kan man också vara tydlig i sin kommunikation. Vilket mervärde ger just min attraktion? Man behöver fokusera på en eller ett par fördelar och kommunicera dem tydligt. Då kan temaparken nära Borås bli ett naturligt förstaval för nutida textilbaroner, medan Götheborg/Vasa har en bredare målgrupp och starkare dragningskraft. Då konkurrerar Temaparken med andra temaparker och dess säljbara värde för besökaren ligger i vilken slags temapark det är. Den befinner sig ju t ex i ett annat segment än temaparken Liseberg, vilken har en annan målgrupp, troligen andra öppettider!

Skvaltkvarnen ska nog bara marknadsföras i den lokala hembygdsföreningen till äldre medlemmar, för där har förmodligen de flesta ett genuint intresse och t o m kunskap om vems släkting det var som byggde den en gång. Men tyvärr, skvaltkvarnen har ingen turismpotential och ska därför inte marknadsföras som en sådan.

Veta mer?

Artiklarna:

  • The Puck Fair in Killorglin

  • Positiva effekter av kulturturism

  • Oerfarna marknadsförare gör samma misstag

  • Välkommen till upplevelsesamhället

Margareta Ivarsson
mars 2009

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget