Avslutade uppdrag

 

 

Här följer beskrivningar av ett urval uppdrag som jag varit ansvarig för.

 

 

Detta säger kunderna om mig.

 

 

Större projekt

 

 

 

 

 

 

Margareta Ivarsson
Margareta Foto: Lottapictures

 

 

 

Avslutade uppdrag

 

Projektutbildning för TEK Kompetens. 5 december 2022

 

Tvådagars projektutbildning med fokus på extern finansiering. Hösten 2022

 

Flera insatser för Vårdcentraler med inriktning Tillsammans på jobbet. Bland annat från Klippan. Hösten 2022

 

Flera insatser och utvecklingsarbeten tillsammans med ledningsgrupper och styrelser. Hösten 2022

 

Tvådagars digital ledarskapsutbildning med fokus på agilt ledarskap. Våren 2022

 

Moderator i direktsändning: film. Våren 2022

 

Workshopledare för ett antal implementeringsworkshops i ett EU-projekt. Våren 2022

 

Utbildning i projektutveckling med fokus på extern finansiering. Våren 2022

 

From idea to project - digital inspirationsföreläsning för kund inom EU. Våren 2022

 

Processtöd för flera samverkansprocesser mellan olika offentliga organisationer i Västsverige. Våren 2022

 

Strategiskt styrd kompetensutveckling, digital kurs i samverkan med Mittuniversitetet 2021.

 

Kommunikation och bemötande, utbildningsdagar inom #Attraktivindustri. Eksjö hösten 2021

 

Workshop för finländska Botnia-Atlantica projektaktörer och organisationer. 28 oktober 2021

 

Styrgruppsutbildningar för flera offentliga organisationer. Hösten 2021 

 

Ledarcoachning och projektfokus. Maj - juni 2021.

 

Digital utbildningsserie med fokus på projektutveckling. Våren 2021

 

Digitala ledarutbildningar 15-18 mars och 22-25 mars 2021.

 

Digital nätverksledare i samverkan med Mittuniversitetet. Våren 2021

 

Flera utvecklingsaktiviteter med fokus på ledningsgrupper inom Hälso- och sjukvården, 2020.

 

Utvärderingsuppdrag innehållande intervjuer och analys av organisering, processer samt ledning och styrning. Hösten 2020.

 

Utvecklingsdagar med fokus på samarbete, kommunikation, målsättningar och kollektiv intelligens för olika personalgrupper. 2020

 

Tre workshops på temat hälsosamt åldrande i Kristianstad, med syfte att utgöra underlag för en kommunal handlingshandlingsplan. Aktiviteterna genomfördes med blandat deltagande: ett max-antal personer på plats i lokalen, samt möjlighet för övriga att delta digitalt. Oktober 2020.

 

Digital projektledarutbildning för mycket nöjda deltagare från den småländska industrin, oktober 2020

 

Processledarutbildning för en mycket nöjd arbetsgrupp. Juni 2020

 

Mental Träningsföreläsning på HKRK mars 2020.

 

Flera processledningsuppdrag med positiv feedback. Skåne och Halland februari 2020.

 

Workshopledare för personaldag med fokus på mål, värderingar och beteendemål. Småland 2019.

 

Processledning och flera workshops för ledningsgrupper med fokus på förändringsledning, kommunikation och kollektiv intelligens. 2019.

 

Flera inspirationsföreläsningar på temat kommunikation och förändringsledning. Region Skåne 2019.

 

Bildföreläsning: Norge - från Arktis till Aker Brygge. 31 juli 2019.

 

Samverka för innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Workshopledare Högskolan i Halmstad 3 maj 2019.

 

Processledare för utvecklingsaktivitet med VD:ar. 9-10 april 2019.

 

Moderator vid workshop med fokus på kompetensförsörjning Falkenberg 1 mars 2019

 

Workshops för regional projektsamverkan mellan Industriella Utvecklingscentra i Västra Götaland och Halland. 2019

 

Processledning och workshops för ett Samordningsförbund. 2019

 

Utbildningsdag med högsta betyg om förhandling, med underrubrikerna kommunikation, psykologi, kultur. 2018

 

Moderator på Malmömässan vid slutkonferens för kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Europeiska Socialfonden. 2018

 

En serie implementeringsworkshops för EU-projekt med syfte att lära, analysera och arbeta fram en implementeringsplan för resultat som är möjliga att använda i ordinarie verksamhet. 2018

 

Heldagsworkshop: mål och förväntningar av gemensamma projekt mellan kommun och arbetsförmedling. 2018

 

En serie styrgruppsutbildningar för samverkansparter i halländska utvecklingsprojekt. 2018

 

Halvdagsworkshop för ledare och personalgrupp på temat Team och kommunikation juni 2018.

 

Hållbarhetsworkshop, heldag med fokus på en kommuns arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen. Maj 2018.

 

Bruttonationallycka i Bhutan och Buddhism i Ryssland, Reseföreläsning i Tuve 13 mars 2018.

 

Bli projektsmart, föreläsning Skurup 1 mars 2018.

 

Ledarutveckling i Finland 19-21 februari 2018.

 

Reseföreläsning Getinge 13 februari 2018.

 

Värdegrundsarbete, heldagsworkshop för en advokatbyrå, februari 2018.

 

Heldagsworkshop: medarbetarperspektiv på verksamhetsutveckling. Båstad 14 december 2017.

 

Arbetsvecka i Finland med högsta betyg på medverkan i kursen Inköpsledning, 3-9 december 2017.

 

Talang nivå 2kurs i mental träning, Hallands Ridsportförbund 2017.

 

Jorden runt, reseföreläsning 27 november Backa kulturhus, Göteborg

 

A Nordic perspective on future leadershipLedarskapsutbildning vid Svenska Handelshögskolan i Vasa oktober 2017.

 

Implementering, ledarskap och processledning baserat på projekt, workshop Hässleholm september 2017.

 

Reseföreläsning Stall Hällarp 25 juli 2017.

 

Projektutveckling: internat med workshop för personal i integrationsprojekt. Kristianstad juni 2017 

 

Kommunikativt ledarskap och förändringsledning. Högskoleföreläsningar 7 juni 2017.

 

Mental träning för unga ryttare. Kurs på Hermanstorps kör och ridklubb april - maj 2017.

 

Balans i arbetslivet i en digital värld. Flera föreläsningar och workshops samt tidningsintervjuer med fokus på hälsa och arbetsprestationer tillsammans med mobil & digital teknik. 2017

 

Workshopledare för workshop med regionalt utvecklingsfokus för kommunernas näringslivschefer, socialchefer samt Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 2016.

 

Reseföreläsningar på Café Stallbacken, Hällarp. 2016

 

Frilansförfattare: boken Reseglasögon. En reflektion över oss själva, omvärlden och det liv vi lever. Vulkan förlag 2016.

 

Flera ledarskapsutbildningar vid Hanken - Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland 2016.

 

Processledare i EU-projekt samt utbildare under rubriken Projekt: styrgrupp & kommunikation. Hässleholm 2016

 

Inspirationsdagar för arbetslösa: Vågar du utmana dina tankar? Ulricehamn 2016.

 

Moderator och processledare vid Hästnäringen i Halland 2025. 4 december 2015.

 

Bruttonationallycka i Bhutanoffentlig föreläsning på Falkenbergs Stadsteater. 3 december 2015.

 

Kvalitetsbedömningar av transnationella EU-projekt:

-internationellt samarbete och utbyten inom utbildningsområdet

-internationellt samarbete och utbildning med ungdomsfokus

 

Föreläsningar och mini-workshops i mental träning för handbolls- och ridklubbar. 2015

 

Processledare vid kommunal utvecklingsaktivitet med representanter från kommunstyrelsen, olika kommunala förvaltningar och bolag samt civilsamhället. 2015

 

Processledare och utvecklingskonsult vid en omfattande mål och visionsprocess för en vårdcentral samt utvecklingsdagar för flera andra vårdcentraler och delar av hälso- och sjukvården samt alternativvården i Skåne och Halland. 2015.

 

Utbildning i framtidsorienterat ledarskap vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland. 2015

 

Workshop om stress och stresshantering för 150 personer anställda i äldreomsorgen i Götene kommun. 15 september 2014.

 

Affärsutveckling i mindre företag med fokus på varumärkesbyggande inom ramen för projektet Business by Women. Huvudsakligt innehåll: varumärkesbyggande och kommunikation. Uppdragsgivare: Näringslivsutveckling i Vetlanda AB. 2013-2014.

 

Ramavtal med ApeL FoU - ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande. Arbetet innebar processtöd för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram och varade hösten 2009 till och med 20 mars 2014. Uppdraget genomfördes i samverkan med Högskolan i Halmstad och Luleå Tekniska Universitet. Mer ingående info finns här >>

 

Workshop med fokus på socialt företagande. Falkenberg april 2014.

 

Processledare för en heldagsaktivitet med fokus på värdegrundsarbete. Värnamo april 2014.

 

Workshop med bibliotekscheferna i Jönköpings län som ett led i processen att ta fram en regional biblioteksplan. Mars 2014.

 

Föreläsning vid Göteborgs Universitet för Unga Akademikerna Göteborg, en kårförening i Göta Studentkår. Tema: stresshantering. Mars 2014.

 

Utbildningsdag om förändringsledningFörmansutbildningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland. 30 januari 2014.

 

Utbildningsdag om kommunikation för kvinnliga företagare. Vetlanda 5 december 2013.

 

Moderator och diskussionsledare vid Mötesplats folkhälsa, med fokus på sociala risker och social hållbarhet. Halmstad 3 december 2013.

 

Författare till skriften Från mötesproffs till utvecklingsmotor - om framgångsrikt styrgruppsarbete i EU-projekt. 5 november 2013

 

Moderator vid inspirationsdagen Hur bred är en arbetsmarknad? 3 april 2013

 

Kurs i mental träning för unga ryttare vid Hermanstorps kör- och ridklubb, våren 2013

 

Processledare vid Mötesplats ENTRIS 2.0 för entreprenörskap i skolan i Skåne, 12 och 14 februari 2013.

 

Moderator vid konferensen Hästnäringen som tillväxtbransch - möjligheter & utmaningar som hölls på Halmstadtravet den 14 november 2012.  

 

Ut­bild­nings­dag i offentlig upp­hand­ling för grön rehab. Mer info från dagen här >> 21 september 2013

 

Forum för kvinnligt ledarskap vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland: Kommunikativt Ledarskap.  2012

 

Företagsintern processledning med fokus på kommunikation. 2012

 

Föreläsningsserie: Mental träning och må bra på Ätrabygdens Ridklubb. 2012

 

Flera aktiviteter och utbildningar med fokus på strategisk projektledning; SkellefteåHögskolan i Halmstad. 2012

 

Flera aktiviteter på temat Hästsmarta Affärer, bland annat i Jönköping och Halmstad. 2012

 

Ramavtal med Region Halland gällande Konsulter inom regionalt utvecklingsarbete. 2008-2012.

 

Reflektionsseminarier i Sverige, Norge och Danmark för partners i ett Interregprojekt. Uppdraget innebar att utifrån projektplan och deltidsutvärdering fånga upp metoder och lärande inom projektet samt dokumentera reflektionerna. 2011

 

Ett antal styrgruppsutbildningar i södra Sverige för styrgrupper med koppling till ESF-projekt. 2011

 

Flera processledningsuppdrag under våren med fokus på framtagande av policys eller med uppföljnings/utvärderingsfokus. 2011

 

Ett antal föreläsningar om kommunikation och marknadsföring för olika målgrupper. 2011

 

Styrelseutbildning för ideell organisation. 2011

 

Föreläsningsserie på yrkesutbildning i Svalöv för blivande djursjukvårdare. Ämnen: kommunikation, stress, gruppdynamik, kundrelationer, ergonomi, ledarskap samt sorgearbete/krisens olika faser. 2011

Flera aktiviteter med fokus på företagsutveckling för hästföretagare: seminarieledare, inspiratör, föreläsare, företagscoach. 2010- 2011

Föreläsare/utbildare vid flera tillfällen inom en kommuns arbete med jämställdhetsintegrering. 2010

 

Föreläsare med fokus på kommunikation, t ex Ystad 15 september, Stockholm 18 oktober. 2010

 

Processtöd för ett antal ESF-projekt med inriktning lärande och strategisk påverkan. 2010

 

Processledare vid en aktivtet för att lägga grunden för en kommunal turismstrategi. 2010

 

Process- och seminarieledare vid flera aktiviteter under året som en del skapandet av en kulturplan för Halland.  Exempel på aktivitet . 2010

 

Utbildningsledare vid styrelse- och valberedningsutbildningar för flera ideella organisationer 2010. Ett par exempel:

- Så blir styrelsearbetet effektivare, Nässjö

- Valberedningens svåra uppdrag, Stockholm

 

Processledare vid flera personalkonferenser/kick off-aktiviteter. 2010

 

Processledare vid projektidéverkstäder för Kattegatt med kust - en maritim strategi för hållbar tillväxt. 2009

 

Författare av rapporten Halland en hälsoregion. 2009

 

Projektcoach åt projektledare i turismprojekt. 2009

 

Processledare vid en kommunal förvaltnings strategiarbete. 2009

 

Moderator och processledare vid flera aktiviteter kring landsbygdsutveckling i Halland. 2009

 

Kurs i mental träning vid Åstorpsortens Ryttarförening. 2009

 

Samordning av regionala insatser och resurser för kultur i skolan i Halland. Uppdraget innebar att kartlägga nuläget avseende kulturinstitutionernas samverkan med skolan och svara på frågan: Hur ser samverkan ut i dag och vilka problem upplever aktörerna med nuvarande modeller? Uppdraget har även inneburit att analysera nuläget och lägga förslag till regional och lokal samverkan för Skapande skola. Rapporten, september 2008. Processledning av den första delen av kulturinstitutionernas utveckling av en samordningsfunktion. 2009 

 

Chefsutbildning för ledarna på de enskilt drivna förskolorna i Falkenbergs kommun. 2008. Detta tyckte deltagarna

 

Moderator och processledare vid aktiviteter i Stockholm och Skåne med inriktning på hästföretagarutveckling. 2008

 

Styrelseutbildning för medlemmar i en företagarförening i Västra Götaland. 2008

Två projektledarutbildningar för blivande projektledare inom Leader i Halland. Uppdragsgivare var Länsbygderådet i Hallands län. Under rubriken utvärderingar finns deltagarnas omdömen av utbildningarna. 2008

 

Utbildningsdag om lärstilar och kommunikation för arbetsmiljöombud på uppdrag av Unionen Region SjuHall. 2008

 

Moderator vid samtal mellan riksdagspolitiker och boende på landsbygden i Halland och Jönköpings län. Temat var Landsbygden - levande bygd eller hembygdspark? 2008

 

Framtidsspaning om hästsektorn. En omfattande framtidsstudie gjord på uppdrag av Jordbruksverket. Den innehåller bland annat tre olika scenarier: ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relationsscenario. Scenarierna presenterades för hästsektorn på ett välbesökt seminarium i Kungliga Hovstallet i Stockholm med syfte att skapa större medvetenhet om olika tänkbara utvecklingsvägar och ge deltagarna bättre förutsättning att rusta sig för framtiden. En workshop i samverkan med Hushållningssällskapet Halland genomfördes som en del av förarbetet till studien. 2007-2008.

 

Processledning för arbetsgrupper och enheter inom olika delar av offentlig sektor såsom folkhälsa, gymnasieskola, vårdcentral och myndigheter. Inriktning: mål- och visionsarbete, kvalitetssäkring och upprättande av krisplan. 2008

 

Flera projektledarutbildningar , bland annat på uppdrag av Länsstyrelser och Regionala Resurscentra 2007.

 

Projektcoach till projektledaren inom ett livsmedelsprojekt. 2007.

 

Rådgivare åt hästföretagare på uppdrag av HästHalland. 2007

 

Seminarieledare inom UKK - Unga Kvinnor Katalys - ett ledarprogram för kvinnor. Uppdragsgivare: ResursCentra, Göteborg. 2007

 

Utbildning för valberedare inom folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! 2007 (pdf, se sid. 2)

 

Omvärldsanalys på uppdrag av Jordbruksverket: Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande. 2007. Hela studien finns att läsa under publicerat.

Dialogprocess och kommunikation mellan ledning och medarbetare vid en omorganisation på ett industriföretag i Halland. Syftet var att arbeta fram ett nytt arbetsschema. 2007

 

Föreläsningsserie på temat stress och stresshantering för Luftfartsstyrelsen i Norrköping och Sollentuna. Våren 2007. Detta tyckte deltagarna.

 

Moderator vid ett antal informationsmöten i Halland gällande EU-programmet Leaderom landsbygdsutveckling. Våren 2007.

 

Samtalsledare vid en seriemedborgarmöten på temat lokal utveckling i Hylte kommun, våren 2007. 

 

Utbildning i kommunikation för ledningsgrupp och personal vid ett produktionsbolag i Malmö med ett 80-tal anställda. Utbildningen innehöll flera moduler, där teori blandades med konkret kommunikation kopplat till organisationens behov. Uppdraget genomfördes i samarbete med företaget ineo – human resources in focus som en del av ett omfattande kompetensutvecklingsprogram 2006.

 

Arbete med nätverksskapande inom upplevelse- och turistnäringen i Halland. Författare av slutrapport från "cykelfestivalen som blev mässmonterutställning, utbildning och marknadsföring i samverkan med Gekås i Ullared" 2006.

 

Mentor och coach åt ett antal hästföretagare i Halland 2006. Uppdraget ingick som en del i ett större kompetensutvecklingsprojekt arrangerat av Hästhalland. Uppdraget innebar även att leda gruppaktiviteter i kreativitet och idéskapande. Projektet avslutades med en presentation vid ett seminarium på Jordbruksverket.

 

Kurs i mental träning för Åstorpsortens Ryttarförening 2006.

 

Projektledare för Lust H 2003-2005. Livskvalitet genom utveckling, samverkan och tillväxt i Halland. Ett regionalt, processinriktat utvecklingprojekt med uppdrag att verka för hälsa på arbetsplatsen. Projektet har arbetat med kommunikation, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte och har skapat gränsöverskridande mötesplatser. Deltagare i nätverket var drygt 600 personer från näringslivet samt offentliga- och ideella organisationer. 

 

Företagsnätverk i Falkenbergs Kommun 2005. Tvådagarsaktivitet innehållande föreläsningar och work shops med två huvudteman: Den mänskliga hjärnans vanemönster och Omvärldsanalys.

 

En serie utbildnings- och handledningsdagar 2005 i Växjö, Lund, Göteborg och Halland för regionala och nationella resurscentra för kvinnor. Rubriker: Effektivt projektledarskap, Att få ihop struktur och process - en projektledares dilemma, Personligt ledarskap och kommunikation, Konflikthantering samt Situationsanpassat ledarskap.

 

Med Ridsporten mot Framtiden 2005. Verksamhetskonferens för ca 25 ridklubbar inom Örebro Läns Ridsportförbund. Föreläsning - work shop - övningar. Innehåll: vissa klubbar går det lätt för, andra tungt. Vad är skillnaden? Resultat från mediascanning. Ridsporten och omvärlden: omvärldsbevakning, trendanalys och scenarier.

 

Projektkunskap 2004 för medlemsföretag i Falkenbergs Turist och Innerstadsförening. Innehåll: grundläggande kunskap om projekt som arbetsform, dess uppbyggnad och faser, grupprocesser, samt praktiska verktyg i planeringen. Utbildningen var ett led i satsningen på att utveckla, stärka och kompetensutveckla nämnda organisationer inom ramen för EU:s sociala strukturfonder.

 

Diplomerad projektledare 2004, utbildningsledare för TBV-Akademien. Huvudansvar för projektets ledarskap, med underrubrikerna ledarskapets och projektgruppens psykologi samt konflikthantering. Uppdraget pågick i åtta månader.

Föreningsutveckling 2004 inom Örebro Läns Ridsportförbund. Flera utbildningshelger. Exempel på teman: kommunikation och metoder för delaktighet i vår klubb, inspirationsdag samt varför vill så få medlemmar vara funktionärer?

 

Handledarutbildning i Pedagogik 2003 för Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Två kurser genomfördes under hösten på Masugnen i Lindesberg.

 

Nätverks- och kursledare 2003 för en kvinnogrupp från norra Halland. Uppdraget pågick ett halvårs tid och hade rubriken Vad vill du med din framtid, kvinna?

 

Mental träning (2002-2003) för Hermanstorp Kör- och Ridklubb.

 

Seminarieserie (2000-2003) Föreläsare och samtalsledare för Vita Bandet, en ideell kvinnoorganisation.

 

EU-projektledarutbildning (2001-2002). En utbildning åt Kommunförbundet i Örebro län i samverkan med Örebro läns landsting, Länsstyrelsen i Örebro län och NBV Örebro.

 

 


Större projekt

 

Avtal med Universitets- och högskolerådet. 2014-2016 samt 2017-2020.

 

Projektledning inom ett Regionalfondsprojekt 2016-2019.

 

Regionalt utvecklingsarbete. Ramavtal med Region Halland (2008-2013).

 

Lust H (2003-2005). Projektledare för projektet Lust H - Livskvalitet genom utveckling, samverkan och tillväxt i Halland - vars huvudfokus var hälsa på arbetsplatsen.

Margareta Ivarsson


EU-projekt:

 

Marknadslyftet ett ovanligt lyckat företags-utvecklingsprojekt. Finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2016-2019. Referens 

 

Processtöd för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram - SPeL. Ramavtal med APeL FoU (2009-2014)

 

LISA (2009- 2012) Processledning och konsulttjänster. EU-program Interreg IV.

 

Leader (2008) Två projektledarutbildningar baserade på Leadermetoden och dess tillämpning inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 för blivande projektledare.

 

Leonardo da Vinci (2004-2005) EU:s program för yrkesutbildning och kompetens-utveckling. Extern expert åt Internationella Programkontoret för att bedöma transnationella EU-projektansökningar.

 

Tillsammans - Växtkraft Mål3 (2002) Detta var ett projekt inom insatsområde 1. Margareta Ivarsson bidrog med konsulttjänster.

 

Framtidstro - Växtkraft Mål3 (2001-2002). Var ett projekt under insatsområde 4 - lokal utveckling. 

 

Sweden-Poland-Balticum-Trading (1999-2000) - Ett regionalt projekt för arbetslösa deltagare.

 

Växtkraft Mål4 - NBV Halland (1998-1999). Projektet genomfördes lokalt för NBV Halland.

 

Världens Musik i Halland (1998-1999) - Ett regionalt projekt för arbetslösa.

 

Trendbrytarna (1996-1997). Projektledare för ett ungdomsarbetslöshetsprojekt. Projektet var transnationellt, vilket innebär samarbetspartners i andra EU-länder. I detta fallet Italien, Österrike, Belgien och Tyskland.


Margareta fantastisk!
Läs här

Nytt toppbetyg som utbildare
Läs här

På resande fot i mars
Läs här

Vårens planer
Läs här

Projektarbete - in action
Läs här


Läs alla nyheter »

Bevaka nyheter på margaretaivarsson.se med RSS
Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget