EU-projekt : Sweden-Poland-Balticum-Trading

 

Plats och tid: Halmstad september 1999 - mars 2000.

 

Projektägare var NBV Halland som i nära samarbete med Utvecklingscentrum i Halmstad drev projektet.

 

Syftet var att utveckla och förverkliga deltagarnas egna affärsidéer samt att främja import/export med Baltikum med tonvikt på Polen. Det var ett projekt med bred samverkan som erbjöd stora möjligheter för deltagarna.

 

Projektansvarig var Margareta Ivarsson.

 

Projektledare var Anita Nordh.

 

Ledorden för projektet var entreprenörskap, kompetensutveckling samt eget företagande. Projektdeltagarna fick tillgång till ett sort nätverk och chans att knyta grundläggande kontakter för företagande, bland andra flera arbets- och konferensresor inom Sverige och Polen.

Projektet var ett så kallat Mål 3 projekt, ett av EU:s program för att bekämpa arbetslöshet, vilket innebar att man skulle vara anmäld som arbetssökande vid AF för att få delta.

 

Kompetensutveckling. Ett axplock ur ämnena för kompetensutvecklingen var: affärsengelska, transport och logistik, EU-kunskap, inlärning samt bank- och försäkringsfrågor. Kompetensutvecklingen fördelades över hela projektet och tog ca en tredjedel av projekttiden i anspråk.

 

Resterande två tredjedelar innehöll aktiviteter som ligger i gränslandet mellan utbildning och arbete: entreprenörskap, uppstart av egen näringsverksamhet, nätverksbyggande och personlig utveckling. Denna del byggde vidare på deltagarnas egen drivkraft och förmåga att skapa sig en önskvärd framtid som egen företagare.

 

Projektet finansierades till cirka hälften av EU-pengar. En stor del finansierade Arbetsförmedlingen genom utbildningsbidrag till deltagarna och resten genom arbetsinsatser av olika samarbetspartners.

Projektet byggde på samverkan mellan företrädare för organisationer, myndigheter och näringsliv - för att underlätta för nyföretagande. Bland andra medverkade representanter för olika företag, handelskammare, Företagarföreningen, Länsstyrelsen, Tullen med flera.

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget