Ledarskap

Böckerna är sorterade i bokstavsordning efter författarens efternamn.


Framgångsrikt förändringsarbete 

 

Boken Framgångsrikt förändringsarbete av Bosse Angelöw

av Bosse Angelöw, Natur & Kultur 2010

Arbetslivet förändras hela tiden - det kan vi vara helt säkra på! Våra egna reaktioner beror på om förändringarna är påtvingade  eller om vi valt dem själva. De beror även på vad vi har för livssituation, vilken kompetens vi har för att hantera förändringar och vilket handlingsutrymme vi har på arbetsmarknaden. Förutom det individuella perspektivet, beskriver författaren även den organisatoriska.

Läs mer om boken >>

 

Projektledaren

 

projektledaren 5K

av Wendy Briner, Svenska Förlaget 2000.

Detta är en praktisk handbok i projektledning. Vi får vägledning i hur en grupp bör vara sammansatt, hur man löser konflikter inom gruppen och hur man forcerar tröghetströsklar.

Även projektledarens roll och de arbetsmetoder hon/han har till sitt förfogande analyseras. Dessutom inrymmer boken noggranna instruktioner i hur man steg för steg leder en projektgrupp mot det uppställda målet. Innehåller ett bra självtest på hur man fungerar som projektledare.

 

Att äga, styra och utvärdera stora projekt

 

Äga, styra och utvärdera stora projekt

av Göran Brulin och Lennart Svensson, Studentlitteratur 2011.

Det satsas mycket pengar på projekt för att utveckla individer, verksamheter och regioner, men forskning visar att resultaten sällan blir bestående.

 

Det krävs bland annat ett mycket mer aktivt ägarskap och arenor för lärande och återkoppling för att nå långsiktigt hållbara effekter av projekten. Lärande utvärdering är en metod som för projektet närmare projektens övergripande mål och som rekommenderas i boken.  

Detta är en måste-bok för alla med koppling till lite större projekt.


Konsten att leda

Konsten att leda - en fråga om timing, rytm och kommunikation

av Robert B. och Janet V. Denhardt. Studentlitteratur 2008.

Författarna till denna bok anser att ledarskap är en konst, precis som till exempel dans och traditionell konst är. Dansare uppnår excellens genom övning, övning och åter övning framför speglar i en studio där både lärare och kollegor utsätter dem för hård kritik. Ingen verkar tro att man kan lära sig bli en bra dansare genom att läsa böcker och gå en kurs. Men när det gäller ledarskap verkar vi tro att det räcker! Naturligtvis fungerar det inte. En mycket intressant bok som ifrågasätter det vetenskapliga förhållnings-sättet inom ledarskapsområdet.

Projektråd

 

projektråd

av Lena Börjesson och Sofia Lisiderius-Gustavii, Gleerups 2002.
En bok för den lite mer drivna projektledaren. Boken fokuserar på samspelet mellan projektledare och projektgrupp och lägger stor vikt vid metodiken i projektarbetet för kreativ problemlösning. Boken är lämplig för projektledare inom näringsliv och offentlig sektor.

 

Let my people go surfing

 

Let my people go surfing

av Yvon Chouinard. Penguin 2006.

En bok av friluftsföretaget Patagonias grundare. Affärsmannen och friluftsmänniskan Chouinard beskriver sin idé om ledarskap: företagets filosofi ska vara så väl förankrad hos alla medarbetare att management by absence kan vara ledord.

 

Det innebär att man som anställd självklart ska kunna sticka iväg och surfa, när vädret är bra och man själv har lust. Man behöver inte fråga chefen, eftersom han ändå inte är inne. Författaren beskriver också hur han startat 1% för the planet - en sammanslutning av företag som ger 1% av sin försäljning till miljörörelsen varje år. Medlemmar är flera hundratals företag, bland andra flera svenska. 

Framgångsrika förändringar

 

av Carina Ekblom. Roos Tegnér 2015

Den här lättlästa boken är för dig som är ny i ledarrollen och kanske inte vet så mycket om vad som kan hända och bör hända under en förändringsprocess. Författaren ger enkla tips om hur man kan tänka och agera.

 Mer info >>

Framgångsrika förändringarNeuroledarskap

 

av Katarina Gospic och Stefan Falk, Katur och kultur 2015

Detta är en måste-bok för alla ledare på 2000-talet!

Med hjälp av de senaste hjärnforskningsrönen och genom att använda enkla, beprövade metoder kan man förbättra och effektivitera sitt ledarskap. Ledare tänker nämligen för lite på hur de ska genomföra uppgifter.

Uppfattningen bland ledare att det är för mycket att göra, är en varningssignal för att det klagas mer än det tänks i verksamheten, menar författarna. De menar också att ineffektiva ledare har en ovilja och en oförmåga att lära av andra.

Boken ger många direkta och handfasta råd till läsaren.

 

Neuroledarskap

 

 

 Ensam eller stark

 

Åtta principer för framgångsrika team av Oskar Henrikson och Habitud. Natur och Kultur 2017.

Detta är en konkret handbok med 101 forskningsbaserade träningstips för att skapa hållbara team och grupper. Innehållet handlar bland annat om hur du får motiverade medarbetare, hur man botar en egoist, inkluderande beslutsfattande och om hur ni får färre sjukskrivningsdagar.

Lättläst, konkret och viktigt.

 

Ensam eller stark

 

 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

 

Från Mötesproffs till Utvecklingsmotor

av Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson. APeL FoU 2013.

Varför får många projekt så kortlivade resultat?

Författarna hävdar att alltför mycket fokus och ansvar läggs på projektledningen – en projektledning som oftast saknar långsiktigt mandat att förändra något i organisationen.

Det krävs att personer med mandat följer projektets resultat, styr det aktivt utifrån organisationens långsiktiga behov och lyckas engagera de övriga aktörer som krävs för att få förändringen till stånd. Fokus ligger på styrgruppens viktiga arbete.
Mer info >>

Att leda och arbeta i projekt

 

Att leda och arbeta i projekt

av Monica Lööw, Liber AB 1999.
I boken presenteras framgångsfaktorerna för effektiva projekt liksom de vanligaste fallgroparna – och hur du undviker dem. Här finns checklistor och verktyg som hjälper dig att effektivisera ditt projektarbete och öka lönsamheten i projekten.

Sist hittar du fyra praktikfall, som konkret visar hur företag och organisationer tillämpat bokens projektstruktur.

Organisering av projekt

 

Organisering av projekt

av Lars Marmgren och Mats Ragnarsson, Fakta Info Direkt 2001.
Det krävs en vitalisering av projektet som organisations- och arbetsform, hävdar författarna. Det handlar om att höja blicken från detaljer till mönster.

Boken visar på alternativa sätt att leda och organisera projekt. Synsättet bygger på gruppers förmåga till självorganisering och människors vilja att ta ansvar. Detta är helt nödvändigt i en föränderlig värld!

 

Projektpsykologiprojektpsykologi

Av Max Rapp Ricciardi & Joseph Schaller, Studentlitteratur 2005.

Det har givits ut massor av projektböcker för att skapa struktur, handlingsplaner och fixa de tekniska lösningarna i projektarbete. Denna bok handlar om projektpsykologi - vad som egentligen sker mellan människorna som arbetar i ett projekt. Boken ger också viss vägledning i hanteringen av problem, som kan uppkomma, människor emellan.

Ledarskap för kreativitet

Ledarskap för kreativitet

Av Jan Rollof. Studentlitteratur 2004. Denna bok handlar om hur ledarskapet för kreativa processer ser ut. Den handlar inte om hur du blir en kreativ chef. Rubriker som tas upp är bland annat vanemönster, trygghet, energi & drivkrafter, lärande för att stimulera kreativitet och vilka egenskaper en ledare för kreativitet bör ha.

Projektarbete - teori och praktik
med sagan om diamanten som sprängdes

Projektarbete

av Lennart Svensson och Casten von Otter, Santérus förlag 2001.
Kan man lära ut förmågan att leda projekt? Finns det något bästa sätt att bedriva projekt på? Varför är projekt så "inne" när forskning visar att de flesta projekt misslyckas?! I boken presenteras för- och nackdelar med en planeringsstrategi, en aktiveringsstrategi och en nätverksstrategi.

 

 

Att fånga effekter av program och projekt

 

Att fånga effekter

Redaktörer: Lennart Svensson m fl, Studentlitteratur 2013.

Enligt författarna till denna bok använder man i alltför stor utsträckning traditionella metoder för kalkylering och planering av komplexa projekt, vilka förväntas utvärderas genom kvantitativa utvärderingar. det är särskilt viktigt att utvärdera oavsedda och överraskande effekter. 

För att kunna göra det, krävs upphandling av utvärdering som har en lärande och utvecklingsstödjande inriktning. Författarna framhåller betydelsen av så kallad teoribaserad utvärdering.

Läs mer om boken >>

 

 

Framtidens ledarskap

 

av Pia Vingestråhle, Forzum 2014

Ledarskap är jätteviktigt! Hur du som chef väljer att leda påverkar människor. Om du inte läst så mycket ledarskapslitteratur och inte vet var du ska börja, är denna bok ett klart lättläst och bra alternativ. Boken är även lättillgänglig för anställda som vill veta mer om ledarskap.

Mer info om boken finns här >>

 

Margareta Ivarssons boktips: Framtidens ledarskap

 

 Handbok för smartare möten

Handbok för smartare möten

av Peter Wiklund, Redaktionen 2010

Den här boken är till för att hjälpa dig att skapa möten som ger massor tillbaka – och som andra ser fram emot att vara med på. Margareta Ivarsson är en av experterna som intervjuas i boken.

Ur innehållet:

-Så avgör du om mötet verkligen behövs

-Enkla regler för att precisera syftet med mötet

-Tips om hur du gör mål för mötet så att alla är med

-Ha olika slags möten beroende på vad du vill ha för resultat

Mer info om boken

 

 

 

Se även bokpakettipset På jobbet

 

 

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget