Paket: På jobbet


Detta är ett paket som kan användas på jobbet, för att få inspiration och tips om hur man kan tänka och göra då man vill utveckla relationerna mellan arbetskamrater och chefer. Syftet är att få en mer effektiv och väl fungerande organisation, där alla mår bra.

ArbetsglädjeArbetsglädje

av Bosse Angelöw, Studentlitteratur. 2006

Visst vill vi väl ha kul på jobbet, eller? I denna bok ges konkreta, handfasta råd och strategier för att medarbetare och chefer tillsammans ska lära sig att skapa en arbetsplats med större arbetslust. Lättläst och inspirerande. Det är bara att omsätta direkt i praktiken - forskningen visar att arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för en hälsosam, effektiv och framgångsrik arbetsplats.

Chefen som kunde tala med medarbetareChefen som kunde tala med medarbetare

av Åsa-Mia Fellinger, Schibsted. 2007

En mycket lättläst bok med handgripliga förslag och konkreta lösningar på chefers strategiska problem.

Workshops och arbetsmöten

Workshops och arbetsmöten av Krister Forsberg Liber 2009.

Detta är en praktisk verktygslåda för meningsfulla möten för att på bästa sätt förbereda, genomföra och följa upp workshops och andra arbetsmöten. Metoderna, teknikerna och verktygen fungerar för alla typer av möten i alla typer av organisationer.

Social Intelligens

Social Intelligensav Daniel Goleman, Lev Nu/W&W. 2007

En ny blivande klassiker. Här presenteras på ett lättillgängligt sätt det nya vetenskapsområdet social neurovetenskap - om vår sociala hjärna och mänskliga relationer. Känslor smittar och vi påverkar varandra rent fysiskt via så kallade spegelneuron.

 

 

 

Självkänsla på jobbetSjälvkänsla på jobbet

av Nina Jansdotter, Prisma. 2008

Denna bok handlar om hur du skaffar dig bättre självkänsla på jobbet och får ett roligare jobb. Gillar du inte chefen? Du kan inte förändra chefens beteende, men du kan göra väldigt mycket genom att förändra ditt eget sätt att både förhålla dig till dig själv och hur du beter dig. Då kommer även chefen att förändra sig. All förändring börjar nämligen hos dig själv. Författaren skriver enkelt och lättförståeligt om sådant som vi upplever som svårt att påverka i vår jobbvardag.

ArbetsgrupperArbetsgrupper

av Ingela Thylefors (red), Natur & Kultur. 2007

Här presenteras den senaste forskningen om arbetsgrupper: från gränslösa team till slutna rum. Några kapitelrubriker: arbetsgrupper är inte vad de varit, målstyrda arbetsgrupper, virtuella grupper, projektgrupper, ledningsgrupper, styrelser, kooperativ med flera. Det sista kapitlet är särskilt läsvärt och är benämnt gruppen och betjänten - om facilitering. Perspektivet är huvudsakligen svenskt.

 

 

 


Paket: För hästfolk

 

Detta är ett paket för hästfolk. Publikationerna fokuserar på hästföretagande och mental träning.

Bäst till hästBäst till häst

av Susanne Egemar och Niina Svartberg. 2005

Utveckla dig och din häst genom tävlingspsykologi och mental träning. Här finns mängder av konkreta träningstips som du kan använda för att nå framgång inom hästsport på alla nivåer. Boken tar upp sådant som koncentration, självförtroende, målsättning och hur du minskar din tävlingsnervositet. Du får också ta del av hur framgångsrika ryttare tänker när de tränar och tävlar.

Framtidsspaning om hästsektorn

Framtidsspaning om hästsektorn

av Margareta Ivarsson. 2008

Vill du veta hur det skulle kunna se ut i hästsverige om 10 år? Då ska du läsa framtidsspaningen om hästsektorn. Den innehåller tre olika scenarier: ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relations-scenario. Under publicerat kan du läsa mer.

Hästföretagande -
från hobby via livsstil till livskraftigt företagandeMargareta och Zimon

av Margareta Ivarsson 2007

 

En omvärldsanalys med fokus på produkt- och marknadsutveckling samt paketering och avsättning för tjänster från hästföretag. Under publicerat kan du läsa mer om rapporten.

 

 

 

 

 

HästföretagarenHästföretagaren

av L-G Nauclér och A Olofsson. Liber 2005

Boken ger handfasta råd och tips för att  starta och driva företag inom hästnäringen. Fokus är huvudsakligen på ekonomi, men boken innehåller även juridik, marknadsföring, försäkringar, administration och personal. Från idé och planering samt start och vidareutveckling av företaget. Boken innehåller många bra exempel och reportage med hästföretagare från olika inriktningar och områden i Sverige.


Paket: Styrelsearbete


Detta paket handlar om styrelsearbete ur två perspektiv: det formella och delaktighetsperspektivet. Båda är lika viktiga om organisationen ska fungera tillfredsställande.

Styrelseboken

Styrelseboken av Björn Lundén

av Björn Lundén, BL Info 2006

En rejäl handbok om styrelsearbete i företag och föreningar. Tonvikten ligger på juridik och vad som gäller formellt. Boken består av olika delar: den första beskriver det som gäller för styrelsearbete i alla organisationsformer och den andra tar upp vad som formellt gäller varje organisationsform - företag, föreningar och stiftelser. Sätt dig inte i en styrelse utan att ha läst denna bok!
Styrelsearbete i föreningarStyrelsearbete i föreningar

av Björn Lundén, BL Info 2010

Detta är uppföljaren till Styrelseboken, med ett tydligt fokus på fyra inriktningar: ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Alltså de föreningar du sannolikt kommer att få frågan ifrån, om någon vill att du som privatperson "vill sitta i styrelsen". Låt dig inte smickras, utan sätt dig först in i vad som gäller, hälsar författaren!


ValberedningenValberedningen av Svante Pedersson

av Svante Pedersson, Bilda förlag 2006

Valberedningen i en förening har ett stort inflytande, men det är inte alltid varken valberedarna själva eller föreningens övriga medlemmar tar det på tillräckligt stort allvar. Denna bok utgår från demokrati- och delaktighetsperspektivet. Ta inget föreningsuppdrag som valberedare utan att ha läst den!

Handbok för smartare mötenHandbok för Smartare möten

av Peter Wiklund, Redaktionen 2010

Den här boken är till för att hjälpa dig att skapa möten som ger massor tillbaka – och som andra ser fram emot att vara med på. Margareta Ivarsson är en av experterna som intervjuas i boken.

Ur innehållet:

-Så avgör du om mötet verkligen behövs

-Enkla regler för att precisera syftet med mötet

-Tips om hur du gör mål för mötet så att alla är med

-Ha olika slags möten beroende på vad du vill ha för resultat

Mer info om boken

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget