Margareta Ivarsson

Tänk efter före så ger föreläsningen mer!

Det är olika slags kunder som beställer föreläsningar av mig. För att min föreläsning ska ge deltagarna så mycket som möjligt, och samtidigt tydliggöra förväntningarna på mig, har jag här sammanställt några tips och frågeställningar:

Vilket är syftet?

En stunds underhållning och gemenskap, bonus för väl genomfört arbete, personlig utveckling, start av förändringsprocess, ett led i en större helhet?

Är syftet oklart, kan du som deltagare bli förvirrad och undra vad som förväntas av dig. Var så tydlig som möjligt med informationen, både till de andra deltagarna och till mig.

Vad vill du ha ut?

Förbered dig före föreläsningen. Tänk igenom vad du tycker och tänker. Formulera frågor. Vad vill du ha ut? Be övriga deltagare göra detsamma. Var inte rädd för att avbryta och ställa frågor till mig.

Var aktiv

Lyssna aktivt och sätt det jag säger i relation till dina erfarenheter. Skriv gärna ner det viktigaste du tar med dig från föreläsningen. Kommer du att förändra något i morgon, med anledning av denna föreläsning?

Följ upp

Vad fick du för tankar och känslor? Kan något fördjupas? Vad är det viktigt att du går vidare med? När ska du i så fall göra det?

Är det någon bok som är lämplig att läsa vidare i? Uppföljningen görs oftast bäst i en mindre grupp.

Lycka till!

Margareta Ivarsson

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget