Margareta Ivarsson

Förnyat uppdrag: Kvalitetsbedömare på Universitets- och högskolerådet

Margareta anlitas som extern kvalitetsbedömare till Universitets- och högskolerådets avdelning för internationellt samarbete  för perioden 2021-2024. Margareta har även anlitats för samma tjänster under 2014 – 2020.

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med ett större antal samarbets- och utbytesprogram. Dessa program finansieras av EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Sida och svenska staten. Programmen innehåller underprogram för både vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och barn- och ungdomsutbildning. 

 

Uppdraget innebär att ingå i UHR:s bedömarpool och medverka i kvalitetsbedömning av ansökningar och resultatrapporter.

 

Ansökningarna gäller bidrag till olika former av internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet och är till övervägande del skrivna på engelska. 

 

Mer info finns på UHR:s webbplats utbyten.se – om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

 

Margareta Ivarsson läser

Margareta Ivarsson. Foto: Pernilla T Dahnberg

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget