Margareta Ivarsson

Från mötesproffs till utvecklingsmotor – ute nu!

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

Nu är den klar, skriften som jag och mina kollegor skrivit om framgångsrikt styrgruppsarbete i EU-projekt. Den heter Från mötesproffs till utvecklingsmotor.

Du kan ladda ner den här >> 

Om du bara vill ha en kort info, finns en flyer med fram- och baksida från publikationen här >>

Vi som skrivit är jag, Margareta Ivarsson, journalisten Gunilla Ivarsson (vi är inte släkt 😀) och utvecklingsledarna Andreas Sävenstrand & Anders Axelsson vid APeL-FoU, som forskar och utvecklar lärande i och emellan organisationer. 

  

Varför får många projekt så kortlivade resultat?

 

Vi hävdar att alltför mycket fokus och ansvar läggs på projektledningen – en projektledning som oftast saknar långsiktigt mandat att förändra något i organisationen. Det krävs att personer med mandat följer projektets resultat, styr det aktivt utifrån organisationens långsiktiga behov och lyckas engagera de övriga aktörer som krävs för att få förändringen till stånd.

Skriften utgår från de 180 styrgruppsutbildningar som vi inom processtödet SPeL har genomfört under 2011–2013, för projekt finansierade ur Europeiska Socialfonden. Genom utbildningen har vi lyft de svåra och ibland känsliga frågor som krävs för att skapa förutsättningar för långsiktiga effekter, men som alltför ofta förbises av styrgrupper.

 

Från mötesproffs till utvecklingsmotor är tänkt att fungera som stöd för framtida styrgrupper att själva ta hand om dessa frågor för att kunna bedriva ett framgångsrikt styrgruppsarbete – att gå från passiva mötesproffs till aktiva utvecklingsmotorer.

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget