Margareta Ivarsson

Full fart med implementeringsworkshops

Nu i höst och vinter medverkar jag vid ett antal implementeringsworkshops, där projektresultat och erfarenheter ska överföras från EU-projekt (Europeiska Socialfonden – ESF) till den ordinarie verksamheten.

Dessa workshops utgår ifrån två baskoncept:

1. Att i styrgruppen arbeta fram en implementeringsplan för projektresultat som är möjliga att använda i ordinarie verksamhet

2. Att i en mottagarorganisation arbeta fram en förändringsplan för att nyttiggöra projektresultat i ordinarie verksamhet.

I praktiken går det till så att jag och mina kollegor läser in oss på projektansökan, utvärderingsrapporter m fl. och därefter leder deltagarna genom en dialogprocess för att skapa en handlingsplan.

Platserna varierar, men geografiskt arbetar jag mest i Småland och Västra Götaland.

Insatserna görs som en del av mitt uppdrag inom processtödet för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram – SPeL.

Den 20 mars 2014 avslutades kontraktsperioden för ramavtalet med APeL och processtödet SPeL. Arbetet sker numera i Firma Margareta Ivarssons egen regi.

Margareta Ivarsson i arbete

Europeiska Socialfonden

 Foto: Lottapictures

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget