Margareta Ivarsson

Helnöjda företag tack vare EU-pengar

Såhär i EU-valtider, när många fokuserar på att Sveriges EU-medlemskap är dyrt och EU-projekt är krångliga, känns det särskilt kul att få berätta om helnöjda företag. De är så nöjda tack vare att de fått tillgång till expertkompetens och utvecklingsmöjligheter genom EU-projektet Marknadslyftet som jag har den stora glädjen att få jobba med. 40 västsvenska företag har fått konkret hjälp att utvecklas, både när det gäller marknad och mindset. Noggrant utvalda experter har coachat och hjälpt 25 av dem att även genomföra sina handlingsplaner. 

 

Nu står företagen rustade för att möta snabba samhällsförändringar och ytterligare höja sin konkurrenskraft, öka lönsamheten och attraktiviteten som arbetsgivare och bidra till hållbar tillväxt.

 

EU-flaggan Foto: Istockphoto

EU-flaggan Foto: Istockphoto

 

Redan halvvägs inne i projektet fick vi beröm från projektutvärderaren och nu, när projektet är inne på sitt sista år, har vi alltså 25 st helnöjda företag. Fantastiskt kul!

 

IUC Halland – en krockkudde och möjliggörare

Att så många företag fått denna möjlighet beror på att en mellanhand, en så kallad intermediärorganisation, fungerar som ”krockkudde” för den svenska EU-byråkratin. Det är IUC Halland, en systerorganisation till TEK Kompetens som upphandlar högkvalitativa konsulter för coachning och expertstöd, riggar seminarier och håller i processledning av nätverken. Dessutom har de egna, interna utvecklingsledare som coachar företagen, stöttar och följer upp hur det går. Företagen behöver alltså inte bekymra sig om allt detta, utan kan komma till ”serverat bord”. 

 

Marknadslyftet gör forskning tillgänglig

Unikt för Marknadslyftet är att vi som jobbar där gör forskning tillgänglig för målgruppen. Arbetsmetoderna är baserade på Entrepreneurial Orientation: Tillväxtintention, Nätverkskapacitet och Organisatoriskt Stöd, en förutsättning för tillväxt i små- och medelstora företag. Vi samarbetar med Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, både när det gäller forskning och företagsurval. Jonas forskning är inom området företagsstyrning, med ett särskilt fokus på strategi- och styrelseutveckling i mindre och medelstora företag. 

 

Marknadslyftet bidrar till regional utveckling

IUC Halland bidrar även genom sitt arbete med Marknadslyftet till Region Hallands och Västra Götalandsregionens politiskt beslutade utvecklingsstrategier. EU-pengar och politiska beslut gör alltså direkt företagsnytta via IUC Halland.

 

Min roll i Marknadslyftet är projektstrateg. Jag arbetar med strategiska frågor med koppling till upphandling, kvalitetssäkring, utvärdering, lärande och långsiktig hållbarhet.

 

Helnöjda företag – så här de

Här kan du läsa vad företagen säger >> (uppdaterat 2020)

Jag är onekligen stolt över att få vara en del av denna utvecklingsresa.

 

Marknadslyftet är beviljat av Tillväxtverket, ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Region Halland

TEK Kompetens

 

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget