Margareta Ivarsson

Konferens och seminarieledning

Jag har under många år arbetat med möten mellan människor och skapat mötesplatser för att mötena ska ge bästa möjliga måluppfyllelse och effekt. Processledare, moderator, facilitator, mötesledare, underlättare…benämningarna är många! 

Min roll är att vara den som har fokus på syftet med dagen och underlätta arbetsprocessen fram till målet.

Det handlar bland annat om att använda rätt arbetsmetoder så att deltagarna lämnar lokalen med kommentaren  -Wow, det här var en bra konferens! Istället för -Usch, nu har vi suttit av tre timmar och lyssnat på person X, när vi har så mycket annat att göra.Vill du ha hjälp med en konferens, seminarium, kick-off, workshop, att ta fram en policy, följa upp ert arbete, genomföra en lärkonferens,  ett styrelsemöte, arbets-platsmöte,   eller kanske en diskussion eller bygdemöte, då ordnar jag det!

Margareta moderator vid digital konferens

Ofta anlitas jag för att hantera möten som är komplexa, möten där deltagarna har helt olika referensramar och kanske representerar olika organisationer eller delar av organisationer, då man ska utveckla något, då man ska införa nya arbetssätt, då den emotionella spänningen i gruppen är hög, då man ska göra en stor offentlig aktivitet med mediebevakning och så vidare.

All kommunikation bygger på hur den upplevs. Budskap som förmedlas via upplevelser blir minnesvärda och förstådda. För att jag ska kunna göra ett bra jobb, behöver jag kontaktas tidigt i planeringsarbetet. Gärna direkt i inledningsfasen när man börjar diskutera aktiviteten.

Utförlig beskrivning av min metodik och hur jag arbetar.

Några möten och konferenser jag varit ledare för

Här följer länkar till några konferenser och möten jag varit ledare för. Rollerna varierar: moderator, samtalsledare, facilitator osv.

 
 

Detta gör jag inte

Sedvanlig administration av själva konferensen såsom bokning av lokal, tekniska hjälpmedel, beställning av mat, iordningsställande av lokaler, hantering av anmälningar och deltagarlistor med mera.

Jag är däremot gärna med i planeringen för beställningen av detta, då det har stor betydelse för hur väl jag kan genomföra mitt uppdrag!

 Kontakta mig för prisuppgifter och ytterligare information.

Uppdaterat 2023-07-03

 

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget