Margareta Ivarsson

Kundbetyg 6,7 av 7 möjliga!

I dagarna har jag avslutat en utbildning i samverkan med Mittuniversitetet. Det är den första poänggivande kursen vi genomfört i Strategiskt styrd kompetensutveckling, som en utveckling av tidigare samverkan inom ett forskningsprojekt.

Extra kul är det att deltagarna är mycket nöjda. De gav mig som kursledare det samlade betyget 6,7 av 7 möjliga! 

Här är några av deltagarnas kommentarer

  • Angeläget innehåll, bra kursledare, motsvarat förväntningarna

  • Innehållet, de förinspelade föreläsningarna och intressanta vinklingar och artiklar. 

  • Den här kursen kommer med största sannolikhet göra en förändring på riktigt. Innehållet kommer arbetas vidare med och appliceras på verksamheten.

  • Kursen ger möjlighet att koppla teorin till ett konkret arbete som ska genomföras i verksamheten.

  • Litteraturen och föreläsningarna, kursledare, att vi skapat en gemensam bild

  • Dessa möten där vi samtalat och klurat tillsammans för att hitta gångbara lösningar framåt.

Kursen har handlat om kopplingen mellan kompetensutveckling och organisationens mål och den har genomförts helt digitalt.  

Ur innehållet i kursen Strategiskt styrd kompetensutveckling

  • Arbetsplatslärande – vad, hur och varför det är viktigt.

  • Hur chefer och ledare inom en organisation kan arbeta med kopplingen mellan kompetensutveckling och organisationens mål.

  • Hur kompetensutveckling kan ge organisatorisk nytta.

  • Vilka hinder det finns för att kompetensutveckling ska ge organisatorisk nytta och vad som krävs för att komma förbi dessa hinder


Jag ser fram emot fortsatt samarbete med Mittuniversitetet.

Margareta Ivarsson jobbar digitalt

Margareta Ivarsson jobbar digitalt. 

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget