Margareta Ivarsson

Margareta föreläsare vid ny kurs på Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad inbjuder till kurs inom uppdragsutbildningen: Lärande utvärdering och strategisk påverkan, LUSP, 7,5 hp med start i februari 2012. 

Varför visar uppföljningar och forskning att projekt inte är bra på att arbeta lärande med utvärdering och koppla det till organisationsutveckling? Varför saknas ofta ett strategiskt tänkande bortom projekttiden och aktiva mottagare? Varför har få projekt ett genomtänkt påverkansarbete som leder till organisatoriska effekter?

Högskolan i Halmstad genomför under våren 2012 en utbildning om dessa frågor för att öka kunskapen och stärka kompetensen inom området lärande utvärdering och strategisk påverkan.

Kursen vänder sig i första hand till utvärderare och följeforskare, projektsökare, projektledare, projektägare och styrgrupper, men även till handläggare på myndigheter, medlemmar i strukturfondspartnerskap och utvecklingsansvariga i organisationer och regioner.

Kursen är en uppdragsutbildning och det innebär att endast företag/organisation kan köpa en kursplats.

Margareta medverkar som föreläsare under kursen.

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget