Margareta Ivarsson

Margareta intervjuas om interaktiv forskning

I den nyutkomna forskningspublikationen Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik bygger hela kapitlet Samverkan och reflektion – om interaktiva möjligheter och hinder i högskolan på en intervju med Margareta. I intervjun utvecklar Margareta sina erfarenheter av och reflektioner om samverkan med högskolan och interaktiv forskning mer generellt. Bakgrunden är Margaretas roll som projektledare i projektet Lust H.

Gemensamt Kunskapande - den interaktiva forskningens praktik

Kapitlet är skrivet av forskaren Mats Holmquist, verksam vid Högskolan i Halmstad. Han tillhör där forskningsmiljön CIEL, Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning och fokuserar på organisering och ledning av innovations- och utvecklingsverksamhet i ett regionalt perspektiv.

 

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget