Margareta Ivarsson

Medie- och kommunikations-vetenskap: rapporter publicerade

Under det senaste året har jag fördjupat mina kunskaper genom att läsa Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet. Under publicerat finns några av de 12 rapporter/PM som jag skrivit inom ramen för studierna:

– Mediediagnos för Stina, 50

– Tidningarnas och tv-mediets historiska utveckling

– Konceptet public service

– Mediernas innehåll och demokratin

– Mediernas villkor

Omvärldsanalys

– Sociala Medier

– Att nå ut i offentligheten

– Mediernas bevakning av mediebevakning

 Text- och språkanalys

– Klassisk retorik och massmedieretorik – två ingångar till textanalys

– Att bearbeta och följa upp journalistisk text

Strategisk kommunikation

– Marknadskommunikation och reklamanalys

– Samhällskommunikationskampanj för Trafikverket

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget