Margareta Ivarsson

Moderatorjobb i Falkenberg

Igår var jag moderator vid ESF-projektet Instegets slutkonferens i Falkenberg. Platsen var Falkhallens Black box.

Projektet är en riktig framgångssaga. Trots rejält inledande strul i form av oförutsedda händelser, har projektet levererat resultat och lagt en god grund för långsiktigt hållbara effekter, enligt utvärderaren Bo Eriksson.

Många projekt fungerar så länge det finns extrapengar från EU, men de ordinarie verksamheterna är dåliga på att ta tillvara lärdomar och erfarenheter och därför blir det alltför sällan långsiktigt hållbara effekter.

Men projektägaren FAMI – Falkenbergs arbetsmarknads- och introduktionsenhet –  och Socialförvaltningen i Falkenberg har arbetat målmedvetet och strategiskt för att få till stånd en god samverkan. Tid har avsatts för reflektion, workshops och gemensam kommunikation för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem.

Man har även börjat använda sig av nya metoder såsom det omfattande kartläggningsverktyget Tuba, Supported Employment (individanpassat stöd till arbete) och Socialt företagande. Inom ramen för det sistnämnda, har man fått god hjälp av Coompanion Halland.

Om Falkenberg nu fortsätter på den inslagna vägen, kan man enligt utvärderaren minska sina kostnader för försörjningsstöd med hela 25 % om 3-4 år!

Det känns hedrande att jag fått lov att vara med på ett hörn i detta framgångsrika arbete.

Margareta Ivarsson moderator vid Instegets slutkonferens

Dagens Hallands Nyheter har en halvsida om aktiviteten.

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget