Nyhetsbrev Nr 3 2008 Framtidsstudier

 

Framtidsstudier är ett förhållandevis nytt akademiskt ämne i världen. Det finns olika metoder för det framtidsinriktade arbetet och definitionerna och skiljelinjerna är inte klart definierade men har mognat med tiden. Nationalencyklopedin definierar framtidsstudier (framtidsforskning) så här:

  

Systematiska försök att analysera den framtida utvecklingen, oftast på ett par årtiondens sikt. I regel syftar framtidsstudierna till breda analyser av samhälleliga företeelser. Framtidsstudier ges som ämne vid olika universitet världen över, men tyvärr inte i Sverige.

 

 

Ekonomiskt scenario

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Framtidstänkare

  

Jag har själv haft den stora förmånen att få lära mig framtidsstudier på Visionscentret Framtidsbygget och använder sedan mitten på 1990-talet deras metod. Att arbeta med framtidsstudier är komplext.

  

Att vi i skolan snarare lär oss att förhålla oss kritiskt till det som redan är, istället för att ägna oss åt det som kreativitetsgurun Edward de Bono kallar vad-kan-bli-tänkande gör inte saken lättare. Det kanske är därför världen ser ut som den gör? Eller som en annan av mina favoriter Muhammad Yunus, uttrycker det:  Frågan är inte var världen kommer att vara 2050, utan var vi vill att världen ska vara 2050.

 

 

Margareta Ivarsson och Bengt Wahlström

Margareta Ivarsson & Bengt Wahlström
på Kungliga Hovstallet 8 maj 2008

 

 

Framtidens hästsektor 2017

 

Jag har nyss avslutat en omfattande framtidsstudie åt Jordbruksverket, Framtidsspaning om hästsektorn som beskriver  tre möjliga framtidsscenarier för sektorn år 2017. Syftet med studien är att skapa större medvetenhet om olika tänkbara utvecklingsvägar och ge sektorn bättre förutsättning att rusta sig för framtiden.  

  

De tre scenarierna har fått inriktningarna: relationer, ekonomi och miljö. Anledningen är att det är tre områden där man kan se tydliga och starka drivkrafter. De två sistnämnda scenarierna har starka drivkrafter på samhällsnivå och det första har stark drivkraft hos hästfolk. Särskilt stark är människa-häst-relationen, vilket återkommande beskrivits i intervjuer, workshops och litteratur.

 

  

Framtidsspaning på Kungliga Hovstallet

 

Min studie presenterades under en heldag den 8 maj  på ett välbesökt seminarium för hästsektorn i Kungliga Hovstallet i Stockholm.  Bland deltagarna fanns Jordbruksministern och  Jordbruksverkets generaldirektör.

Presentationen skedde i ett dialogforum, där deltagarna först lyssnade till skådespelare som dramatiserade varje scenario och därefter diskuterade hur ett önskvärt scenario skulle kunna se ut.

Dialogformen är ett nytt sätt för Jordbruksverket att arbeta med hästfrågorna och det känns hedrande att få vara med och bryta ny mark även på detta     område.                                                

 

Kungliga hovstallet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Else Friis

Tillbaka

Detta gör jag för dig

Om min bok Reseglasögon

Pågående projekt

Bra sagt - citat

Till föregående sida Skriv ut sida Tipsa en vän

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget