Margareta Ivarsson

Om Margareta

Margareta har i botten en pedagogisk examen från lärarhögskolan i Örebro och mer än 30 års erfarenhet av utbildning och utveckling inom ett brett spektrum av organisationer och ämnen. Hennes pedagogiska förmåga är allmänt känd och hon får mycket goda omdömen från deltagare.

Margareta har även lång erfarenhet av företags- och organisationsutveckling som chef, projektledare och av att driva företag i egen regi. Hon har därtill många års erfarenhet som konsult och processledare. Hon har mycket god kunskap om ledarskap i allmänhet och kompetensutveckling i synnerhet och har genom åren haft nära samarbeten med olika forskare.

Hennes uppdrag handlar oftast om någon form av utvecklings- eller förändringsarbete.  Viktiga övergripande syften i alla uppdrag är långsiktig hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig samt livslångt lärande.

Kunder säger ofta att hennes breda kunskaps- och erfarenhetsbas samt förmåga att tänka ur olika infallsvinklar är en särskild styrka.

Ett av Margaretas expertområden är projektkunskap och projekt med extern finansiering. Hon har arbetat med EU-projekt sedan Sverige gick med i EU och anlitas återkommande som expert på området. Arbetet sker på svenska och engelska.

Margaretas formella högskoleutbildning är bred och innehåller ämnen såsom pedagogik, naturvetenskap, marknadsföring, kommunikation, informatik, idrott,  turismvetenskap, lärande utvärdering och ekofilosofi. Totalt motsvararande drygt 7 års heltidsstudier. Hon har även genomgått andra utbildningar inom områden som strategic management, kognitiv psykoterapi, jämställdhet & genus samt social return on investment.

Margareta strävar ständigt efter att utveckla sig själv, förbättra sina arbets-metoder och nå en ökad kunskap och insikt som ska komma kunderna till nytta.

Hon har publicerat ett antal artiklar inom områden som Personligt ledarskap, Natur, kultur och miljö, Projektledning och annat ledarskap samt Ekonomi, marknadsföring, samhälle.

Margareta Ivarsson. Foto: Karin Linde

Övrigt

Margareta har skrivit två böcker och kan titulera sig Världsmästare.I samband med en städexpedition till Mount Everest erhöll hon skriftlig uppskattning från regeringen i Nepal.Mer information om detta finns under sidorna för hennes två stora intresseområden utöver jobbet:Hästar och Resor.

Fotografer: Hästar: Annika Karlbom. Artiklar: Pernilla T Dahnberg. Resor: Privat

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget