EU-projekt : Växtkraft Mål 4

 

Projektägare: NBV Halland

 

Projektledare: Margareta Ivarsson

 

Steg 1 analysfasen, pågick från juni-november 1998, med hjälp från ALMI.

 

Steg 2 kompetensutvecklingsfasen skedde under 1999 och innehöll huvudsakligen marknadsföring, data och ekonomi. Det hela har mynnat ut i en omfattande organisationsutveckling för NBV Halland.

Alla på NBV Halland blev tvungna att se på sig själva, sin organisation och sins jobb i större perspektiv. Blickarna lyftes ovanför de små vardagliga bekymren och helheten trädde fram.

Följande har varit ledstjärna för arbetet med organisationsutvecklingen.

 

"Ange tydligt de mål du hoppas ha uppnått om fem år. Bestäm sedan hur långt du kommer att ha hunnit på vägen om ett år. Gå sedan bakåt sex månader, tre månader, en månad, en vecka och sluta med att bestämma vad du skall göra i morgon. För varje riktmärke på vägen ska du ange vilka resurser du kommer att behöva för att gå vidare till nästa riktmärke"


Tio steg mot en lärande organisation
av Peter Kline och Bernard Saunders

 

Växtkraft Mål 4 har inneburit möjligheter till omfattande åtgärder för kompetensutveckling av svenska företag och organisationer. Gällande finansieringen har EU bidragit med en fjärdedel, svenska staten med lika mycket och resterande del har företagen och organisationerna själva
svarat för.

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se