Pågående projekt och uppdrag


In English 

Under första halvåret 2019 arbetar jag bland annat med följande: 

 

Projektledning


Jag ingår som projektstrateg i teamet bakom Marknadslyftet, ett stort projekt delfinansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Fokus är marknadsutveckling i små och medelstora företag med koppling till industrisektorn. 

Läs mer >>

 

 

Processledning och reflektionsmöten

 

Dessa uppdrag handlar om att handleda arbetsgrupper i att använda sin sammanlagda kunskap och få gjort rätt saker tillsammans. Att hjälpa dem öka sin samarbetsskicklighet, helt enkelt.

Läs mer >>

 


Medarbetar- och Ledarskapsutbildningar på Universitet i Finland

 

I vår medverkar jag bland annat i

 

 

vid Hanken - Svenska Handelshögskolan i Vasa. 

 

Margareta Ivarsson föreläser vid Svenska Handelshögskolan i finska Vasa

Kvalitetsbedömare på Universitets- och högskolerådet
 

Jag är extern kvalitetsbedömare till Universitets- och högskolerådets avdelning för internationellt samarbete. Uppdraget innebär att medverka i kvalitetsbedömning av projektansökningar till olika former av internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet. 

 

 

Föreläsningar och workshops 

 

För olika målgrupper inom olika områden: 


Reseföreläsningar

 

Jag håller reseföreläsningar bland annat med utgångspunkt ifrån min bok Reseglasögon

 

Margareta Ivarsson i Kalbarri National Park, Western Australia

Margareta i Kalbarri National Park, Western Australia

 

 

 

 

 

 

  

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se