Metodik

 

Metodik handlar om metoder och tillvägagångssätt. För att kunna välja lämpliga metoder och arbetssätt krävs det att man vet vad syftet är. Jag brukar därför be mina kunder att tänka igenom vad de vill ha ut av t ex en föreläsning.

Här finns information om en del av de metoder och forskning jag baserar mitt arbete på. 

 

 

Pedagogik, lärande och kreativitet


Boktips under rubriken lärande och kreativitet

Artikeln Kreativitet – framtidens konkurrensmedel

Artikeln Att tänka nytt - idéskapande om kreativitet

Omfattande dokumentation och många konkreta exempel från projektet Lust H

Många bollar i luften

Projektledning

Boktips om (projekt)ledarskap

Artikeln Projektstrategier för 2000-talet

Artikel o Högskoleuppsats om Lärande utvärderingBeteendevetenskap
Framtidsstudier och omvärldsanalys
Arbete och organisation
Hälsa


 

Min utbildning finns beskriven under CV

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se