Avslutade uppdrag - Ramavtal med ApeL FoU

 

Ramavtalet med ApeL FoU - ett nationellt centrum för forskning och utveckling i arbetsplatslärande - varade från hösten 2009 till och med 20 mars 2014. Uppdraget innebar processtöd för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram - SPeL och genomfördes i samverkan med Högskolan i Halmstad och Luleå Tekniska Universitet.

 

Uppdraget innebar 

 

- att vara processledare för 7 stycken så kallade lärande nätverk med deltagande projektmedarbetare. Innehåll: 

* Innovativitet – problem, idé, metod, resultat, effekt o nytta

* Styrning – styrgrupp, förankring, projektägare

* Lärande miljö – uppföljning, utvärdering, samverkan

* Strategisk påverkan – spridning, regional utveckling, EU

 

- att genomföra närmare 40 styrgruppsutbildningar i workshopform och publicera en skrift om framgångsfaktorer och fallgropar vid styrgruppsarbete

- att leda implementeringsworkshops

- att jobba med regionala läraktiviteter 

- att leda seminarier för projekt

- att vara processtöd till enskilda projekt

 

 

Exempel på aktiviteter inom ramen för uppdraget

 

Strategisk påverkan och lärande inom EU-projekt

Utbildningar för EU-projekt

Styrgruppsutbildning

Projekt som regional utvecklingskraft

Fullbokad utbildningsdag i Växjö 

Skellefteå - Kommunikation som påverkar

Lärande och samverkan för påverkan

Full fart med implementeringsworkshops

Från mötesproffs till utvecklingsmotor

Margareta är moderator vid konferens vid Högskolan i Halmstad

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se