Föreläsning: Tillsammans på jobbet

 

Omfattning ca 1,5 -3 timmar med workshopinslag (omfattningen skräddarsys för beställaren).

 

Bakgrund

 

Det finns idag goda belägg för att vi kan påverka vår arbetsmiljö i en positiv riktning, tillsammans. Dessutom har Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka ohälsa på våra arbetsplatser, trätt i kraft i mars 2016. Den sociala arbetsmiljön inkluderar socialt samspel och det är detta som är fokus för föreläsningen Tillsammans på jobbet.

 

Målgrupp

Till exempel en personal- eller arbetsgrupp.

 

Syfte

Att ge visa på möjligheter och utvecklingsvägar för att få ännu bättre trivsel på arbetsplatsen.

 

Innehåll

Hur den mänskliga hjärnan funkar

Trygghet och om vikten av att undvika gamla hjulspår

Vår kommunikation; vårt kroppsspråk och hur kommunikationen påverkar hur vi mår

Beröm och kritik

Känslor och beteenden smittar

Systematiskt arbetsglädjearbete

Om hur den nya tekniken kan motverka ett gott arbetsklimat

En enkel metod som arbetsgruppen själv kan använda sig av presenteras

 

 

Margareta Ivarsson föreläser

Margareta Ivarsson föreläser under rubriken

"Tillsammans på jobbet"

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se