Samarbetspartners 

 

 

Bengt Wahlström - Företag & Framtid

 

Företag & Framtid tillhör pionjärerna inom trendspaning och omvärldsanalys och har stor erfarenhet av alla former av omvärldsanalys och trendspaning: från stora, internetbaserade bevakningssystem till personlig rådgivning rådgivning i omvärlds- och framtidsfrågor för ledningsgrupper eller enskilda beslutsfattare.

 

Företag & Framtids Bengt Wahlström och Margareta Ivarsson har tillsammans lanserat konceptet Lärande Omvärldsanalys.

 

 

Andrum

 

Andrum drivs av Susanne Egemar, som  är legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning. Företaget har sin bas i Örebro och erbjuder coaching, föreläsningar, stödsamtal och terapi. Susanne arbetar även som mental tränare och är i denna roll knuten till Sveriges Olympiska kommitté.

 

 

Hanken

Hanken - Svenska Handelshögskolan i Finland är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Firma Margareta Ivarsson samarbetar sedan 2012 med Hanken i finska Vasa. Sedan 2019 kallas avdelningen Margareta jobbar med Hanken & SSE Executive Education.

 

 


TEK Kompetens

 

TEK Kompetens är Hallands största kompetensförmedlare. De utvecklar individer som i sin tur utvecklar organisationer. Genom att kartlägga företagsbehov skapar de kvalitetssäkrade utbildningar, utvecklingsprojekt, yrkesnätverk och mentorsprogram. Varje år genomför de 400 kompetensutvecklande aktiviteter i Halland.

 

 

Visionscentret Framtidsbygget

 

Visionscentret Framtidsbygget är specialiserat på att hjälpa andra företag och organisationer att använda långsiktig strategisk planering för att identifiera möjliga och önskvärda framtider. De huvudsakliga arbetsmetoderna inkluderar informationsinsamling, trendanalys, scenarioskrivning och Foresight Styles Assessment.

 

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se