Samarbetspartners 

 

 

Bengt Wahlström - Företag & Framtid

 

Företag & Framtid tillhör pionjärerna inom trendspaning och omvärldsanalys och har stor erfarenhet av alla former av omvärldsanalys och trendspaning: från stora, internetbaserade bevakningssystem till personlig rådgivning rådgivning i omvärlds- och framtidsfrågor för ledningsgrupper eller enskilda beslutsfattare.

 

Under 2012 har Företag & Framtids Bengt Wahlström fördjupat samarbetet med Firma Margareta Ivarsson och tillsammans har vi lanserat  konceptet Lärande Omvärldsanalys.

 

 

APeL FoU

 

APeL FoU är ett forsknings- och utvecklingcentrum inom området lärande och utveckling i arbetslivet. Företaget verkar i nära samarbete med näringsliv, universitet, högskolor och samhälle. APeL FoU och Firma MI:s samverkan har bland annat inneburit processtöd för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram - SPeL.Andrum

 

Andrum drivs av Susanne Egemar, som  är legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning. Företaget har sin bas i Örebro och erbjuder coaching, föreläsningar, stödsamtal och terapi. Susanne arbetar även som mental tränare och är i denna roll knuten till Sveriges Olympiska kommitté.

 

 

framtidsbygget

Visionscentret Framtidsbygget

 

Visionscentret Framtidsbygget är specialiserat på att hjälpa andra företag och organisationer att använda långsiktig strategisk planering för att identifiera möjliga och önskvärda framtider. De huvudsakliga arbetsmetoderna inkluderar informationsinsamling, trendanalys, scenarioskrivning och Foresight Styles Assessment.

 

 

HästHalland

 

HästHalland är ett kompetenscentrum och en samverkansarena för marknadsföring, kompetensutveckling, information och nätverk - kopplat till hästsektorn.

 

 

Brohuset FoU

 

Brohuset FoU arbetar framför allt med utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med högskola/universitet. Områden är framför allt småföretagsutveckling och innovation - särskilt kvinnors och invandrares entreprenörskap och nyskapande. Ett särskilt kompetensområde är utvecklingprojekt finansierade av EUs fonder för utveckling av arbetsmarknaden.

 


Internationell Kompetens

 

Internationell kompetens är ett kunskapsföretag, expert på project management. Företaget driver egna projekt och stöttar andras i deras utveckling. Internationell kompetens har lång och bred erfarenhet från nationella och transnationella utvecklingsprogram och projekt.

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se