Föreläsning: Kris: hot eller möjlighet

 

Det är ett misstag att tro att vi helt kan undgå kriser. Döden är till exempel en universell mänsklig kris och det finns många andra tillfällen i livet då vi får anledning att konfronteras med det som är svårhanterligt.

På grund av vårt trygghetsbehov klamrar vi oss fast vid illusionen att "det händer inte mig", vilket ofta leder i motsatt riktning: vi blir mycket sårbara när krisen väl drabbar oss. Krisen är dock en utmaning för vår utveckling och om vi accepterar detta, kan den stimulera oss att växa och få nya kunskaper.

 

trygghetMålgrupp


Till exempel organisationer och personalgrupper med flera.

 

Syfte


Att stimulera till eftertanke, reflektioner och personlig utveckling.

 

Innehåll


Vad är en kris?

Ingen undgår kriser

Exempel på hur stora organisationer jobbar med krishantering

Lär känna ditt beteendemönster

Världen är inte rättvis

Hemska saker händer till synes godtyckligt

Vad är värsta scenariot?

Beslutsfattande svårt mitt i krisen

Att tala om "svåra frågor".


Läs gärna artikeln Kris: hot eller möjlighet »

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se