Utvärderingen presenterad för Jordbruksministern

2008-06-23

 

Jordbruksverket har nu gjort en sammanfattning av utvärderingen från framtidsspaningen om hästsektorn på Kungliga Hovstallet den 8 maj, då Margaretas tre scenarier för hästsektorn presenterades.

 

Utvärderingen har varit föremål för genomgång på Jordbruksdepartementet och Jordbruksminister Eskil Erlandsson.

 

Utvärderingen är ett dokument på 13 sidor med många spännande synpunkter och förslag på hur man kan gå vidare efter Margaretas Framtidsspaning om hästsektorn.

 

I sammanfattningen har man valt att fokusera på frågorna

 

-Vilken är den viktigaste uppgiften att gå vidare med för Jordbruksverket?

-Vilken är den viktigaste uppgiften att gå vidare med för hästsektorn?

 

Synpunkterna är strukturerade under ett antal rubriker, för att det ska vara lättare att få en helhetsbild.

 

Det finns mycket spännande för Jordbruksverket att gå vidare med. Det finns också ett fint underlag riktat till hästsektorn. I det fortsatta arbetet är det viktigt att det sker en dialog mellan hästsektorn och övriga aktörer för att identifiera vem gör vad?

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se