Avtal med Region Halland

2008-07-18

 

Firma Margareta Ivarsson har genom en offentlig upphandling utvalts att få leverera konsulttjänster inom regionalt utvecklingsarbete till Region Halland.

Avtalet är ett 3-årigt ramavtal, med möjlighet till förlängning och gäller områdena projektutveckling, projektledning samt uppföljning och utvärdering.

 

 

 

 



Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se