Uppdatering av kunskapsområden

2008-07-24

 

Jag har uppdaterat den sida på webbplatsen som beskriver mina kunskapsområden. En viktig del av firmans värdegrund och policy är en ständig strävan efter att utveckla mig själv, förbättra mina arbetsmetoder och nå en ökad kunskap och insikt som ska komma mina kunder till nytta.

 

Det medför att mina kunskapsområden ständigt utvecklas, vilket jag själv tycker är oerhört givande! En stor drivkraft i denna utveckling är mina kunders förfrågningar och utvecklingsönskemål.

 

 

Här finns den uppdaterade sidan om mina kunskapsområden.

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se