Uppdrag just nu

2007-08-28

 

 

Några uppdrag som är aktuella så här efter sommarsemestrarna är:

 

dialogprocess och kommunikation mellan ledning och medarbetare på ett industriföretag i Halland

flera projektledarutbildningar i Sverige, bland annat på uppdrag av Länsstyrelser och Resurscentra för kvinnor

en utbildning -  förlagd på finlandsfärjan - för valberedare i en ideell organisation

föreläsningar och konsultuppdrag för olika enheter av Region Skåne

ansvarig för mentorskap/coachning och idégenerering/kreativitetsövningar inom ramen för kompetensutvecklingen för hästföretagare som pågår i HästHallands regi under hösten

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se