Klimatneutrala företag

2009-06-09

 

   

Nu finns en 4-sidig broschyr klar där klimatneutrala företag och verksamheter presenteras. Naturligtvis är Firma Margareta Ivarsson med där!

 

Här finns broschyren

 

Hur arbetar ditt företag med klimatfrågan idag? Vet ni hur stor er verksamhets klimatpåverkan är?

Vill ni att era kunder och medarbetare ska uppfatta företaget som hållbart och ansvarstagande?

 

Hela 95 % av de tillfrågade i en Sifo‐undersökning från februari anser att det är viktig för företag att engagera sig i klimatfrågan.

 

Klimatneutralt företag

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se