Styrgruppsutbildning

2011-08-27

 

Som en del av arbetet med processtöd för strategisk påverkan och lärande i EU:s Socialfondsprogram - SPeL jobbar jag i samverkan med Högskolan i Halmstad med olika aktiviteter på flera håll i Sverige. Bland annat har vi tagit fram en skräddarsydd styrgruppsutbildning, som visat sig bli väldigt populär.

 

Utbildningen riktar sig till projektägare och samverkanspartners som driver projekt delfinansierade av ESF.

 

Vi körde den  första omgången av den nya styrgruppsutbildningen för i mars i år och sedan dess har det varit stort tryck på efterfrågan.

 

Utbildningen är framtagen i samverkan mellan forskare och praktiker och baseras på den senaste forskningen och erfarenheterna inom området.

 

Kurslitteratur för utbildningen

 

Från och med november 2013 finns även skriften Från möteproffs till utvecklingsmotor, som stöd i styrgruppsarbetet. Den är skriven av mig och tre kollegor.

 

Skriften Från mötesproffs till utvecklingsmotor

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se