Inbjudan till workshop kring framtidens hästsektor

2007-10-23

 

 

 

Firma Margareta Ivarsson har fått Jordbruksverkets uppdrag att ta fram ett underlag av omvärldsfaktorer och utifrån dem utveckla tre olika scenarier för hästsektorn i Sverige 2017.

 

 

 

 

 

 

Med anledning av detta bjuds därför hästintresserade in till en workshopÄstad Gård i Halland, kring "framtidens hästsektor - 2017".

 

 

Här nedanför kan du läsa hela inbjudan.

 

 

Välkommen!

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se