Nyhetsbrev nr 3, 2012: Landsbygdsutveckling

2012-05-19

Landsbygdsutveckling, vad är det?

Det är ett paradigmskifte på gång hos våra kommuner och andra myndigheter: man  försöker gå från "ärendehantering i stuprör till utvecklingsarbete i hängrännor". Det finns många exempel på att det inte går särskilt bra, men LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien är ett gott exempel på motsatsen.

I många av landets kommuner ställer sig förmodligen invånarna samma fråga som i rubriken. Men vad är då landsbygdsutveckling? Enligt Jordbruksverket är det "att främja tillväxt och företagande på landsbygden och samtidigt bevara och skydda miljön".

Personligen tror jag det är mycket mer än så.

Läs hela artikeln >>

 

Hästnäring

Rapport från LISA - Ett Skandinaviskt Landsbygdsutvecklingsprojekt

Den 9 maj hölls avslutningskonferensen för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien, som jag haft förmånen att arbeta med i olika sammanhang:

Till hela texten >>

 

Margareta Ivarsson jobbar med LISA  i Norge

Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden

Intressant för mig, som boende i Varbergs kommun, är att just Varberg tagit ett stort strategiskt kliv på utvecklingsvägen. Landsbygdens frågor har kommit upp på dagordningen, både hos tjänstemän och politiker och det är spännande att se hur man jobbat strategiskt med frågorna. Jag hoppas verkligen att man fortsätter på den inslagna vägen.
Utvecklingsstrategin  >>  

Kallbadhuset i Varberg

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se