Studier i visuell kommunikation

2012-08-10

 

Med början i augusti, kommer jag att studera Fotografi - Visuell kommunikation, 7,5 högskolepoäng vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

 

Efter avslutad kurs förväntas de studerande


• ha grundläggande teoretiska kunskaper i visuell kommunikation
• kunna använda grundläggande begrepp för självständig bildanalys
• ha en grund för att utveckla sina praktiska färdigheter i fotografi


Innehåll


• Fotografi ur ett kommunikationsperspektiv
• Förståelse för tekniken och hantverket
• Vad färg, form, linjer och komposition betyder för bildupplevelsen
• Bildens sammanhang och bildretorik
• Ljusets olika kvaliteter och hur det påverkar bildupplevelsen

 

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se