Boktips: Tänka, snabbt och långsamt

2013-11-05

 

Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

 

Författaren till boken Tänka, snabbt och långsamt heter Daniel Kahneman och har fått Nobelpriset i ekonomi - eller Ekonomipriset till Alfred Nobels minne, som det egentligen heter.

 

Han har skrivit en mycket intressant och omfattande bok om hur vi (inte) tänker. Läs den!

 

Författaren menar bland annat att om vi blir mer medvetna om vad vi snackar om på fikarasten på jobbet, kan vi hjälpa chefen till bättre beslut!  

 

Det vi ofta pratar om hålls nämligen lättare kvar i medvetandet. Så vill du att chefen ska göra något: tänk noga igenom vad det är du vill ska bli verklighet och prata om det som en positiv förväntan. Ofta. Gnäll inte på det du inte vill ha. Hjärnan kan inte hantera inte.  

 

Bedömningar och beslut styrs alltför ofta av känslor som gillande och ogillande och inte mycket av övervägande och resonerande. Så stanna upp och tänk, människa!

 

Eller som Kahneman uttrycker det: lär dig känna igen signalerna som tyder på att du befinner dig i ett kognitivt minfält, sakta ner och begär förstärkning från System 2.

 

Tankesystem 1 och 2

 

Vi har två olika tankesystem. System 1 funkar automatiskt, snabbt, med liten ansträngning, utan medveten styrning och är bycket bättre på att handskas med individer än med kategorier. System 2 kräver uppmärksamhet och skapar känslan av kontroll. Du använder exempelvis System 2 när du gör svåra beräkningar, kollar giltigheten i ett komplext logiskt resonemang eller värderar två olika tvättmaskiners pris och egenskaper.

 

System 1 uppfattar varifrån ett plötsligt ljud kommer, gör en ogillande min när någon visar en obehaglig bild, uppfattar ovänlighet i någons tonfall och andra automatiska aktiviteter.

 

Tänk på vad du tänker och framförallt: tänk på hur du tänker och vad som hoppar ur munnen på dig och vad du gör i en valsituation efter att du (inte) tänkt...Förmågan att rikta uppmärksamheten är inte bara ett mått på intelligens utan det måste till disciplin för att kunna hålla kvar en tankegång. Självkontroll kräver alltså både uppmärksamhet och ansträngning.

 

Så om du vill veta varför valet av namnet Volvo som varumärke är bättre för affärerna än namnet Geberit, varför de flesta tror att ekonomi är viktigare än miljö (trots att de har fel - man kan inte göra affärer på en död planet), varför de flesta blir så påverkade av att hitta ett mynt att de skattar hela sitt liv som lyckligare än de som inte hittar ett mynt, varför investerare skulle tjäna mer på att ta en dusch än på att byta aktier och andra spännande saker? Då ska du läsa denna bok!

 

När det gäller beslutsfattande, blev jag glad över att även Kahneman efterlyser kunskaper i mötesteknik i samband med att chefer och ledningsgrupper ska utföra sina uppdrag. Det är något jag själv märkt behov av, i mitt arbete. Många är de lednings- och styrgrupper som verkar omedvetna om hur man behöver tänka kring och rigga för långsiktigt hållbara strategiska beslut. Mer om det kan du läsa i "Från mötesproffs till utvecklingsmotor" som jag själv varit med och skrivit.

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se