Nytt uppdrag: Kvalitetsbedömare på Universitets- och högskolerådet

2014-02-10

 

Margareta anlitas som extern kvalitetsbedömare till Universitets- och högskolerådets avdelning för internationellt samarbete  för perioden 2014 – 2016.

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med ett större antal samarbets- och utbytesprogram. Dessa program finansieras av EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Sida och svenska staten. Programmen innehåller underprogram för både vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och barn- och ungdomsutbildning. 

 

Uppdraget innebär att ingå i UHR:s bedömarpool och medverka i kvalitetsbedömning av ansökningar.

 

Ansökningarna gäller bidrag till olika former av internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet och är skrivna antingen på engelska eller svenska. 

 

Mer info finns på UHR:s webbplats utbyten.se - om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se