Nytt projektuppdrag

2014-11-13

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

 

Från och med november 2014 till december 2016 ingår jag i deras bedömarpool. Det innebär att medverka som extern expert i kvalitetsbedömning av projektansökningar inom ett stort EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport

 

Ansökningarna är skrivna på engelska och bedöms utifrån kriterier som:

 

-relevans

-projektets kvalitet, design och implementering

-kvaliteten på projektteamet och samarbetsarrangemangen

-påverkan och spridning

 

Margareta Ivarsson läser

Foto: Pernilla T Dahnberg

 

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se