Boktips: Framtidens Ledarskap

2015-02-13

 

Ledarskap är jätteviktigt, både för anställda och chefer! Hur chefen väljer att leda påverkar människor. Chefen har visat sig vara den största arbetsmiljöfaktorn på våra arbetsplatser. En dålig chef, gör indirekt människor sjuka, stressade eller uppgivna. En bra chef har motsatt effekt. 

 

Om du är chef och inte läst så mycket ledarskapslitteratur och inte heller kanske vet var du ska börja, är denna bok ett klart lättläst och bra alternativ.  

 

Den tar bland annat upp hur man kan:

 

  • agera och förhålla sig i rollen som chef

  • välja hur man vill leda människor och verksamhet

  • ta tillvara varje individs kompetens och kapacitet

  • skapa engagemang och gå människor med sig

  • bygga en hälsofrämjande och hållbar verksamhet samtidigt som man uppnår verksamhetsmålen

Margareta Ivarssons boktips: Framtidens ledarskap

 

 

 

Boken är även lättillgänglig för anställda som vill veta mer om ledarskap och den är skriven ur ett tydligt humanistiskt perspektiv. 

 

Framtidens ledarskap kräver att man känner sig själv och att man stannar upp och reflekterar, för att kunna välja väg och förhållningssätt på vägen mot organisationens mål. Ledarens värderingar är viktiga. Är du ärlig, äkta och har integritet? 

 

Utveckling och förändring kräver strategisk kommunikation och planer, men även medarbetarnas delaktighet, motivation och drivkraft. Tycker dina anställda att det är kul på jobbet? Om inte, är det dags att göra något åt det.

 

Boken avslutas med följande citat av Clarence Francis

 

Man kan köpa en människas tid.

Man kan köpa hennes närvaro på en given plats.

Man kan till och med köpa ett visst mått av hennes muskulära rörelser per timma.

 

Men...

Man kan inte köpa entusiasm,

Man kan inte köpa lojalitet,

Man kan inte köpa hjärtats, tankens eller själens tillgivenhet.

Den måste man göra sig förtjänt av.

Tidsbalans

 

 

  

 

Fler boktips om ledarskap finns här >>

 

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se