Boktips: Försprång - omvärldsanalys

2015-08-14

 

Bengt Wahlström har kommit ut med ytterligare en bok med fokus på omvärldsanalys i den nya digitala världen. Som vanligt är hans böcker väl underbyggda och konkreta, trots att ämnet är komplext.

 

Boken Försprång är indelad i två huvuddelar. En som ingående behandlar omvärldsanalysens metoder och verktyg och en som har rubriken Omvärldsanalys i praktiken för chefer. I den sistnämnda delen ingår fördjupningar både för små och stora företag, liksom för offentlig sektor.

 

Det handlar om bevakningsområden, riskhantering, övergripande trender, lärdomar av andra med mera.

 

Varför uppfinna hjulet på nytt?

 

Ett helt kapitel ägnas därför Lära av andra. Här beskriver författaren företag som både utnyttjat de fördelar som omvärldsutvecklingen inneburit och andra som fått se sig bli akterseglade av konkurrenter, beroende på att man inte i tid eller på rätt sätt uppmärksammat vad som hänt i omvärlden.

 

Vissa exempel är klassiska andra säkert okända för läsaren. Företag som studerat är bland andra Spotify, Vattenfall, AstraZeneca, Moxy hotel, Smögen Marin, AirBnB, Ikea och Ryanair.

 

 

Några övergripande lärdomar författaren dragit är

 

  • arbeta med hållbarhetsfrågorna

  • se upp för ny teknik

  • se upp för nya affärsmodeller

  • var uppmärksam på möjligheter till nya samarbeten och partnerskap

  • betydelsen av kulturella skillnader

  • följa hur kundernas vanor och värderingar ändras

 

 

 

Den här boken har du stor nytta av, oavsett om du är nybörjare inom omvärldsbevakning eller du har hållit på länge.

 

Här finns matnyttigheter för de flesta läsare.

Boken Försprång - Omvärldsanalys i den nya digitala världen

 

 Fler boktips hittar du här >>

 

 

 

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se