Pågående projekt

2016-02-04

 

Under våren jobbar jag bland annat med

 

Här finns en mer utförlig information av vårens uppdrag >>

 

 

Margareta Ivarsson foto Pernilla T Dahnberg

Margareta Ivarsson foto: Pernilla T Dahnberg

 

 

 

 



Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se