Ny föreläsning: Tillsammans på jobbet

2016-06-17

 

Det finns idag goda belägg för att vi kan påverka vår arbetsmiljö i en positiv riktning, tillsammans.

 

Dessutom har Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, för att främja en god arbetsmiljö och för att motverka ohälsa på våra arbetsplatser, trätt i kraft i mars 2016.

 

Den sociala arbetsmiljön inkluderar socialt samspel och det är detta som är fokus för föreläsningen Tillsammans på jobbet.

 

Mer information om föreläsningen med workshopinslag finns här >>

 

Margareta Ivarsson föreläser

Margareta Ivarsson föreläser under rubriken

"Tillsammans på jobbet"

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se