Förnyat uppdrag: Kvalitetsbedömare på Universitets- och högskolerådet

2020-12-04

 

Margareta anlitas som extern kvalitetsbedömare till Universitets- och högskolerådets avdelning för internationellt samarbete  för perioden 2021-2024. Margareta har även anlitats för samma tjänster under 2014 – 2020.

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med ett större antal samarbets- och utbytesprogram. Dessa program finansieras av EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Sida och svenska staten. Programmen innehåller underprogram för både vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och barn- och ungdomsutbildning. 

 

Uppdraget innebär att ingå i UHR:s bedömarpool och medverka i kvalitetsbedömning av ansökningar och resultatrapporter.

 

Ansökningarna gäller bidrag till olika former av internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet och är till övervägande del skrivna på engelska. 

 

Mer info finns på UHR:s webbplats utbyten.se - om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

 

Margareta Ivarsson läser

Margareta Ivarsson. Foto: Pernilla T Dahnberg

 

 

 

 Birger Svenssons väg 29 B, 432 40 Varberg - Tel: 073-775 60 02 Epost: mi@margaretaivarsson.se - Webbplats: www.margaretaivarsson.se